Object structure
Title:

Tyrawa Solna. Salz, Siedlungen und eine Magnetometerprospektion an der Tyrawka in den Salzbergen der Beskiden

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 67 (2015)

Creator:

Dębiec, Maciej ; Posselt, Martin ; Saile, Thomas

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

salt springs ; salt production ; magnetometer survey ; Linienbandkeramik ; Tarnobrzeg-Lusatian Culture ; Przeworsk culture ; River San

Abstract:

The landscapes on both sides of the lower course of the Tyrawka River, a tributary of the San, cannot be regarded as favourable for settlement. Nevertheless, a dense concentration of archaeological sites has been recorded. A reason for this observation might be seen in the local deposits of salt and copper, exploitation of which would have compensated the environmental disadvantages. Magnetometer survey has been conducted on part of a Linienbandkeramik (Linear Pottery Culture) settlement site close to one of the local salt springs.

References:

Czekaj-Zastawny A. 2008. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Dębiec M. 2004. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Łańcut 3 (badania z roku 1987 oraz 1989). Rzeszów (unveröff. Magisterarbeit, Institut für Archäologie, Universität Rzeszów).
Gajewski L. 1959. Grodzisko w Tyrawie Solnej, pow. Sanok. Acta Archaeologica Carpathica 1, 239–242.
Gajewski L. 1965. Brązowe naramienniki z Tyrawy Solnej, pow. Sanok. Acta Archaeologica Carpathica 7, 83–86.
Gedl M. 1998. Młodsza epoka brązu we wschodniej części polskich Karpat. Kraków: Instytut Archeologii UJ.
Harding A. und Kavruk V. 2013. Slovakia and Poland. In A. Harding und V. Kavruk, Explorations in Salt Archaeology in the Carpathian Zone. Budapest: Archaeolingua Alapítvány, 175–184.
Jodłowski A. 1985. Badania powierzchniowe w rejonie Gór Słonych koło Sanoka. In A. Jodłowski (Hrsg.), Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 1984–1985. Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, 59–69.
Kaczanowska M. und Godłowska M. 2009. Contacts between the Eastern and Western Linear Cultures in South-Eastern Poland. In J. K. Kozłowski (Hrsg.), Interactions Between Different Models of Neolithisation North of the Central European Agro-Ecological Barrier. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 137–149.
Kadrow S. 1990. Osada neolityczna na stanowisku nr 16 w Rzeszowie na osiedlu Piastów. Sprawozdania Archeologiczne 41, 9–75.
Kadrow S. 1990. The Rzeszów Settlement Microregion in Neolithic. Acta Archaeologica Carpathica 29, 33–70.
Kotowicz P. im Druck. Wyniki nadzoru archeologicznego na wielokulturowym stanowisku nr 9 w Tyrawie Solnej, pow. Sanok. Rocznik Sanocki 12.Kotowicz P. im Druck. Wyniki nadzoru archeologicznego na wielokulturowym stanowisku nr 9 w Tyrawie Solnej, pow. Sanok. Rocznik Sanocki 12.
Kunysz A. 1968. Grodziska w województwie rzeszowskim. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966, 25–87.
Łanczont M., Madeyska T., Muzyczuk A. und Valde-Nowak P. 2002. Hłomcza — stanowisko kultury magdaleńskiej w Karpatach polskich. In J. Gancarski (Hrsg.), Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich. Krosno: Muzeum Okręgowe w Krośnie, 147–187.
Milisauskas S. 1986. Early Neolithic Settlement and Society at Olszanica (= Memoirs of the Museumof Anthropology 19). Ann Arbor: University of Michigan.
Parczewski M. 1984. Prahistoryczne i średniowieczne źródła archeologiczne z doliny górnego Sanu część I: odcinek Sanok-Wara. Acta Archaeologica Carpathica 23, 175–224.
Pelisiak A. 2014. Steinfunde. In: M. Dębiec, Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT, 110–135.
Pelisiak A. 2015. North-South and South-North. The passes in the main ridge of the East Polish Carpathians and the natural routes during the Neolithic in light of chipped stone material. In A. Przybył und M. Furmanek (Hrsg.), Stone, ceramics, bronze: different faces of raw materials in the past. Papers dedicated to Professor Włodzimierz Wojciechowski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, in press. Poradyło W. 2003. Odkrycie osady kultury pucharów lejkowatych w Hołuczkowie na Pogórzu Przemyskim. Rocznik Przemyski 39(2), 141–145.
Saile T. 2015. Competing on unequal terms: saltworks at the turn of the Christian era. In R. Brigand und O. Weller (Hrsg.), Archaeology of Salt. Approaching an invisible past. Leiden: Sidestone Press, 199–209.
Saile T., Posselt M. und Blajer W. 2008. Zur Siedlungsarchäologie der Bandkeramik im Einzugsgebiet des San. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 27, 9–23
Sebők K. 2014. Bükk-Keramik in Zwięczyca. In M. Dębiec, Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT, 80–84.
Tokarski A. 1921. O solankach w okolicy Mrzygłodu nad Sanem. Kosmos 46(2–3), 544–546.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

67

Start page:

189

End page:

197

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: