Object structure
Title:

Zur relativen Chronologie der Linienbandkeramik in Südostpolen

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 67 (2015)

Creator:

Dębiec, Maciej

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Linear Pottery culture ; relative chronology ; Southeast Poland

Abstract:

This paper presents a new proposal of relative chronology of the Linear Pottery Culture in Southeast Poland, which was established due to new materials discovered at the site Zwięczyca 3. It is in fact an enlargement of the relative chronology of LBK suggested in the 90s of the last century by S. Kadrow. Zwięczyca materials have allowed us to present pottery from the early, pre-Music Note phase, to the very late Želiezovce ŽIIb/III phase.

References:

Czekaj-Zastawny A. 2008. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Czopek S., Niemasik D. und Pasterkiewicz W. 2012. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 117 w Rzeszowie zlokalizowanym na obwodnicy miasta. In S. Kadrow (Hrsg.), Raport 2007–2008 1. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 557–594.
Czopek S., Niemasik D., Pasterkiewicz W. und Pelisiak A. 2014. Rzeszów, stanowisko 117 — osada wielokulturowa. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
Dębiec M. 2006. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie stanowisko 3 (badania w roku 1987 i 1989). Część pierwsza — materiały. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 27, 27–64.
Dębiec M. 2012. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Ukrainie. Rzeszów (unveröff. Promotionsarbeit im Archiv des Archäologischen Instituts, Rzeszów Universität).
Dębiec M. 2014. Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT.
Dębiec M. und Saile T. 2015. Zu den östlichsten Siedlungen der frühen Bandkeramik. Prähistorische Zeitschrift. im Druck.
https://www.degruyter.com/view/j/prhz.2015.90.issue-1-2/pz-2015-0008/pz-2015-0008.xml -
Gruszczyńska A. 1992. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie neolitycznej w Łańcucie w latach 1985–1990. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985–1990. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 119–130.
Grygiel R. 2004. Wczesny neolit. Kultura ceramiki wstęgowej rytej (= Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 1). Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imieniem Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
Kadrow S. 1990. Osada neolityczna na stan. nr 16 w Rzeszowie na Osiedlu Piastów. Sprawozdania Archeologiczne 41, 9–76.
Kadrow S. 1997. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 3 w Rzeszowie-Staromieściu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 18, 5–27
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1979. Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In W. Hensel und. T. Wiślański (Hrsg.), Neolit (= Prahistoria ziem polskich 2). Wrocław: Ossolineum, 19–164.
Pavúk J. 2005. Typologische Geschichte der Linearbandkeramik. In J. Lüning, Ch. Frirdich und A. Zimmermann (Hrsg.), Die Bandkeramik im 21. Jahrhundert. Symposium in der Abtei Brauweiler bei Köln vom 16.9–19.9.2002. Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 17–39.
Pyzel J. 2010. Zofipole/ačkovy/Flomborn. On the problems of Polish subphase Ib of the Linear Band Pottery Culture. In J. Šuteková, P. Pavúk, P. Kalábková und B. Kovár (Hrsg.), Panta Rhei. Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory. Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday (= Studia Archaeologica et Mediaevalia 11). Bratislava: Facultas Philosophica. Universitatis Comenianae Bratislavensis, 539–547.
Sebők K. 2014. Bükk-Keramik in Zwięczyca. In M. Dębiec, Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT, 80–85.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

67

Start page:

31

End page:

56

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: