Object structure
Title:

Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, red. Rudolf Procházka, Brno 2011 ; [recenzja]

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 62 (2014)

Creator:

Pankiewicz, Aleksandra (1978– )

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

2014

Description:

31 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archeology of Poland - journals

References:

Dresler P., Humlová B., Macháček J., Rybníček M., Škojec J., Vrbová-Dvorská J. 2010. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace v Pohansku na Břeclavi. (W:) Z. Měřínský (red.), Zaměřeno na středověk: Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Brno, 112-128
Dzieje Gniezna. J. Topolski (red.). Warszawa 1965
Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich. J. Wyrozumski. Kraków 1992
Dzieje Poznania. Do roku 1793. J. Topolski (red.), Warszawa-Poznań 1988
Głogów. Zarys monografii miasta. K. Matwijowski (red.). Wrocław-Głogów 1994
Godłowski K. 2000. Z badań nad rozprzestrzenieniem się Słowian w V-VII w. (W:) tenże, Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism. M. Parczewski (red.). Kraków, 107-166
Hrubý V. 1961. Staroslovanské Brno. (W:) Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinam a vystavbé Brna. Brno, 130-148
Měřínský Z. 1986. Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. Památky archeologické 77, 18-80
Parczewski M. 2005. Podstawy lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian. (W:) P. Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Archeologia o początkach Słowian. Kraków, 75-78
Procházka R. 2000. Zrod středověkého města na příkladu Brna (k otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech). (W:) M. Ježek, J. Klápště (red.), Brno a jeho region. Mediaevalia archeologica 2, Praha-Brno, 7-158
Procházka R. 2009. Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, Brno
Staňa Č. 1960. Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně. Památky archeologické 51, 240-293
Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu. K. Matwijowski (red.). Wrocław-Strzegom 1998
Zapletalová D. 2006. Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace. Archeologické rozhledy 58, 758-771
Zapletalová D. 2009. Starobrněnskie pravobřeží Svratky v raném steředověku. (W:) P. Dresler, Z. Měřínský (red.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sbornik příspěvků přednesných na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Archeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, Supplementum 2. Brno, 192-210

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

62

Start page:

191

End page:

194

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style: