Object structure
Title:

Szacunek dla faktów : refleksje przy lekturze książki Andrzeja Kokowskiego "Starożytna Polska" = Respect for facts : reflection on reading the book Starożytna Polska (Ancient Poland) by Andrzej Kokowski

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 62 (2014)

Creator:

Tomczak, Eugeniusz

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

2014

Description:

il. ; 31 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

dyskusja ; interpretacja ; osada w Imielinie

Abstract:

The author questions the interpretation of the discoveries at the settlement in Imielin and considers unfounded some views on iron metallurgy presented by A. Kokowski in the book Staro┼╝ytna Polska (Ancient Poland)

References:

Bielenin K. 1992. Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Kielce
Orzechowski S., Wichman T. 2006. Badania powierzchniowe na obszarze świętokrzyskiego centrum hutniczego – próba oszacowania liczby stanowisk produkcyjnych. (W:) S. Orzechowski, I. Suliga (red.), 50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Archeologia – metalurgia – edukacja. Kielce, 75-89
Tomczak E. 1993. Materiały z osady z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice, stanowisko 16. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia 13, 7-132

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

62

Start page:

183

End page:

188

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: