Object structure
Title:

Średniowieczne kamienne wieże ziemi chełmskiej = Medieval stone towers of the Chełm Land

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 62 (2014)

Creator:

Buko, Andrzej (1947– )

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 31 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Medieval period ; Principality of Galicia-Volhynia ; stone towers ; residential and sacred complex ; Chełm

Abstract:

Remains of three medieval stone towers are curiosities of the Chełm Land. They are located on the Cathedral Hill in Chełm, in Chełm-Bieławin and in Stołpie. The latter is the only one which has survived throughout the centuries in its almost original form, even though it was modified and restored in the past. In contrast, the tower from Bieławin has been almost completely destroyed. The remains of the tower (or towers) from the Cathedral Hill in Chełm are hidden among ruins of the presently excavated residence complex of King Daniel of Galicia, in the south part of the hill. Each of the above-named towers are similar in form and they all date back to the 13th century. However, many features which clearly distinguish them can be pointed out at the same time. Chosen aspects of the study of these structures are presented in the paper

References:

Auch M. 2004. Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Chełma, woj. lubelskie, Archeologia Polski 49, z. 1-2, 49-94
Auch M. 2009. Wczesnośredniowieczna ceramika ze Stołpia, gm. Chełm, (W:) A. Buko (red.), Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005. Warszawa, 136-161
Bartnicki M. 2005. Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264. Lublin
Buko A. 2005. Monumentalna zabudowa Góry Katedralnej w Chełmie we wczesnym średniowieczu. (W:) J. Olczak (red.), Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych, Archaeologia Historica Polona 15/1, Toruń, 69-83
Buko A. 2009. Stołpie. Tajemnice kamiennej wieży. Warszawa
Buko A. red. 2009. Stołpie. Badania 2003-2005. Warszawa
Buko A. red. 2013. Zespół rezydencjonalno-sakralny na Górze Katedralnej w Chełmie, m-pis w Archiwum IAE PAN w Warszawie
Dąbrowska M. 1987. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII w. Wrocław
Dąbrowski D. 2009. Źródła pisane do dziejów wieży w Stołpiu. (W:) A. Buko (red.) Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005. Warszawa, 29-59
Dąbrowski D. 2013. Źródła pisane do dziejów Góry Katedralnej w Chełmie. (W:) A. Buko (red.), Zespół rezydencjonalno- sakralny na Górze Katedralnej w Chełmie, m-pis w Archiwum IAE PAN w Warszawie
Dobrowolski R. 2009. Środowisko przyrodnicze. (W:) A. Buko (red.), Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005. Warszawa, 15-24
Dobrowolski R. 2013. Wyniki badań środowiskowych. (W:) A. Buko (red.), Zespół rezydencjonalno-sakralny na Górze Katedralnej w Chełmie, m-pis w Archiwum IAE PAN w Warszawie
Dzieńkowski T. 2013. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka zabytków ruchomych Chełmie. (W:) A. Buko (red.), Zespół rezydencjonalno-sakralny na Górze Katedralnej w Chełmie, m-pis w Archiwum IAE PAN w Warszawie
Gołub S., Dzieńkowski T. 2002. Osada przygrodowa z czasów księcia Daniela Romanowicza w Chełmie. (W:) E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Badania archeologiczne o początkach i historii Chełma. Lublin, 57-72
Gurba J., Kutyłowska I. 1970. Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Chełmie Lubelskim. Sprawozdania Archeologiczne 22, 231-241
Kutyłowska I. 1997. Wczesnośredniowieczne baptysterium w Stołpiu koło Chełma. (W:) S. Gołub (red.), Najważniejsze odkrycia archeologiczno-architektoniczne Chełma i okolic. Chełm, 19-38
Kutyłowska I. 2005. Średniowieczne, wolno stojące murowane wieże na Lubelszczyźnie. (W:) J. Olczak (red.), Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych, Archaeologia Historica Polona 15/1, Toruń, 149-160
Kutyłowska I. 2011. Zapomniany, wczesnośredniowieczny klasztor w Stołpiu na Lubelszczyźnie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 32, 189-213
Langdon M.K. 1995. The mortared towers of Central Greece: an Attic supplement. Annual of British School of Athens 90, 475-503
https://www.cambridge.org/core/journals/annual-of-the-british-school-at-athens/article/mortared-towers-of-central-greece-an-attic-supplement/6F00A349A828A44FEBB8871A279217AB -
Lerue A. 1859. Album Lubelskie, wydane przez A. Lerue’go. Oddział II (tekst). Warszawa
Lerue A. 1860. Album Lubelskie rysowane z natury przez A. Lerue. Oddział II, z. IV: Chełm i wieża w Bieławinie – Wieża w Stołpiu – Zamek w Sielcu – Kościół w Spasie – Pomnik Chańskich w Uchaniach – Kościół w Tarnogórze. Warszawa
Rappoport P.A. 1952. Volynskie bašni. Materialy i issledovanija po archeologii SSSR 31: Materialy i issledovanija po archeologii drevnerusskich gorodov, t. II , Krepostnye sooruženija Drevnej Rusi. Moskva, 202-223
Rappoport P.A. 1954. Chołm. Sovetskaja Archeologija XX, 311-323
Rappoport P.A. 1967. Voennoe zodčestvo zapadnorusskich zemel’ X-XIV vv. Materialy i issledovanija po archeologii SSSR 140, Leningrad
Rodzińska-Chorąży T. 2009. Kamienna wieża w Stołpiu –analiza formy i przemian architektonicznych w świetle badań z lat 2003-2005, (W:) A. Buko (red.), Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005. Warszawa
Rodzińska-Chorąży T. 2013. Relikty architektoniczne zespołu rezydencjonalnego na Wysokiej Górce w C hełmie. (W:) A. Buko (red.), Zespół rezydencjonalnosakralny na Górze Katedralnej w Chełmie, m-pis w Archiwum IAE PAN w Warszawie
Ruszkowska U. 1990. Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym rejonem osadniczym w Chełmie-Bieławinie. Lubelskie Materiały Archeologiczne III , 55-87
Ruszkowska U. 1996. Późnośredniowieczna wieża murowana w Chełmie-Bielawinie. (W:) R. Szczygieł (red.), Chełm i chełmskie w dziejach. Chełm, 245-264
Ruszkowska U. 2002. Chełm-Bieławin. U źródeł miasta. (W:) E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Badania archeologiczne o początkach i historii Chełma. Lublin, 37-56
Zin W., Grabski W. 1967. Wyniki badań architektonicznych nad wczesnośredniowiecznym Chełmem. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN. Oddział w Krakowie X/2, lipiec – grudzień 1966. Kraków, 725-729
Zin W., Grabski W. 1968. Trzy wczesnośredniowieczne baszty chełmskie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN. Oddział w Krakowie XI/2, lipiec – grudzień 1967. Kraków, 850-853

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

62

Start page:

125

End page:

146

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style: