Object

Title: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar = The position of Polish geographical journals and series as seen in the Google Scholar databases

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 (2009)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Bajerski A., 2008a, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579–589.
2. Bajerski A., 2008b, Sieciowe powiązania kadrowe ośrodków akademickich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 80, 2, s. 289–299.
3. Baneyx A., 2008, "Publish or Perish" as citation metrics used to analyze scientific output in the humanities: International case studies in economics, geography, social sciences, philosophy, and history, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 56, 6, s. 363–371.
4. Belew R.K., 2005, Scientific impact quantity and quality: Analysis of two sources of bibliographic data, http://arxiv.org/PS_cache/cs/pdf/0504/0504036v1.pdf (e-book).
5. Czyż T., 1998, Młodsza kadra naukowo-dydaktyczna geografów w Polsce, Przegląd Geograficzny, 70, 3-4, s. 197–214.
6. Czyż T., 2002, Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej geografów i powiązania ośrodków akademickich w procesie jej kształcenia w Polsce w latach 1990-2000, Przegląd Geograficzny, 74, 1, s. 3–27.
7. Frączek R., 2004, Naukometria: za i przeciw stosowaniu metod ilościowych w naukoznawstwie i polityce naukowej, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej, 1, s. 46–47.
8. Friend F., 2006, Google Scholar: Potentially good for users of academic information, The Journal of Electronic Publishing, 9, 1 http://hdl.handle.net/2027/spo.3336451.0009.105
-
9. Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (red.), 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Jacsó P., 2005, As we may search: Comparison of major features of the Web of Science, Scopus and Google Scholar citation-based and citation-enhanced databases, Current Science, 89, 9, s. 1537–1547 http://www.ias.ac.in/currsci/nov102005/1537.pdf
11. Klincewicz W., 2007, Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek, Biuletyn KPZK PAN, 235, Warszawa, s. 255–275.
12. Kousha K., Thelwall M., 2007, Google Scholar citations and Google Web/URL citations: A multi-discipline exploratory analysis, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57, 6, s. 1055–1065.
13. Kousha K., Thelwall M., 2008, Sources of Google Scholar citations outside the Science Citation Index: A comparison between four science disciplines, Scientometrics, 74, 2, s. 273–294.
14. Lewandowski M., 2006, O powstaniu, upadku i reinkarnacji listy filadelfijskiej" uwag kilka, Nauka, 3, s. 87–93.
15. Liszewski S., Łoboda J., Maik W. (red.), 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
16. Łoboda J., 2004, Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów, Przegląd Geograficzny, 76, 4, s. 389–413.
17. Marcinek M., 2008, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wskaźnika IF – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Polskiej Akademii Nauk, Biuletyn EBIB, 8 (99), Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich http://www.ebib.info/2008/99/a.php?marcinek.
18. Murphy J., Law R., 2008, Google Scholar visibility and tourism journals, Annals of Tourism, 35, 4, s. 1078–1082.
19. Nowak P., 2006, Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
20. Osiewalska A., 2008, Mierniki oceny czasopism i naukowców, Biuletyn EBIB, 8 (99) http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska.
21. Pauly D., Stergiou K., 2005, Equivalence of Results from Two Citation Analyses: Thomson ISI's Citation Index and Google's Scholar Service, Ethics in Science and Environmental Politics, 22, s. 33–35.
22. Racki G., 1998, Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981–1995 (na podstawie National Citation Report – Poland), Przegląd Geologiczny, 2, s. 133–137.
23. Racki G., 2001, Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports – Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii, Przegląd Geologiczny, 49, 7, s. 584–590.
24. Racki G., 2003, Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej, Przegląd Geograficzny, 75, 1, s. 101–119.
25. Racki G., 2005, Polskie czasopisma geologiczne w świetle indeksów cytowań ISI, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(163), s. 87–95.
26. Smith A.G., 2008, Benchmarking Google Scholar with the New Zealand PBRF research assessment exercise, Scientometrics, 74, 2, s. 309–316.
27. Starkel L., 2006, 50 lat wyjścia polskiej geomorfologii z zaścianka, Przegląd Geograficzny, 78, 3, s. 425–428.
28. Walters W.H., 2007, Google Scholar coverage of a multidisciplinary field information, Processing and Management, 43, 4, s. 1121–1132.
29. Wróblewski A.K., 2005, Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych, Nauka, 2, s. 13–28.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

81

Issue:

4

Start page:

551

End page:

578

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55577 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.1.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information