Object structure
Title:

Polska literatura rolnicza 1795–1918 : (podręczniki, poradniki, prasa) = Polish publications for farmers 1795–1918 : (textbooks, how-to books, journals)

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 4 (2014)

Creator:

Wnęk, Jan (1980– )

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

18th-20th c. -- Poland ; modern-20th. c. agricultural literature ; agricultural literature -- manuals ; aids to agriculture

References:

Baranowski B.1960. Początki i rozpowszechnienie upraw ziemniaków na ziemiach środkowej Polski. Łódź.
Brzozowski S. 1966. Stan nauk rolniczych w Polsce w latach 1795-1918.Studia i materiały z dziejów Nauki Polskiej B 10, 96.
Dütz M.1971.Postęp i rozwój wiedzy rolniczej w Polsce. Warszawa.
Dybiec J. 1998. Główne tendencje i kierunki w rozwoju polskiej historiografii rolniczej w XIX i XX w. In Wkład ośrodka krakowskiego w badania nad historią nauk rolniczych w Polsce. Kraków, 57.
Inglot S. 1973. Początki polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej od XVI do XVIII wieku. In A. Żabko-Potopowicz (ed.). Zarys polskiej myśli ekonomiczno – rolniczej do drugiej wojny światowej. Wrocław 65.
Szczechura T. and Szczechura R.1967. Zagadnienia społeczno-polityczne wsi w czasopismach polskiego ruchu ludowego 1889-1918. Warszawa .
Wigluszowa M. 1983. Autorzy polskich książek z zakresu gospodarstwa wiejskiego w XIX wieku. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie . 177, 68.
Wigluszowa M. 1991. Książka rolnicza w Polsce, jej powstanie i związki z produkcją (od XVI do końca XVIII wieku) . Roczniki Biblioteczne 1-2, 121-132.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

4

Start page:

596

End page:

612

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol ; pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: