Object structure
Title:

„W powszechny zwyczaj to weszło,zaczynać młodzi płci obojej naukę od geografi i”, czyli o kulturotwórczej roli podręczników geografi cznych w Polsce XVIII wieku = “It has become customary to begin the education of the young of both sexes with geography,” or, on the role of geography textbooks in Polish culture in the 18th century

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 4 (2014)

Creator:

Kowalczyk, Małgorzata Ewa

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

il. (gł. kolor.) ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

18 w. -- Polska ; historia edukacji ; nauczanie geografii -- podręczniki

References:

Augustowska K. 1964. Uwagi o początkach geografii w szkołach XVIII wieku w Polsce . Zeszyty geograficzne WSP w Gdańsku5/6, 215-216.
Bieńkowski T. 1987. Polscy przedstawiciele „ scientia curiosa”.Rozprawy z dziejów oświaty. 30, 5-34.
Dolański D. 2002 .Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich ,Zielona Góra.
Imańska I. 2000. Druk jako wielofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich .Toruń.
Kabacińska K. 2007. Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce , Poznań.
Kawalec A. 2007.Ksiądz Franciszek Siarczyński. Życie i działalność. Wrocław.
Kowalczyk M.E. 2011. „Synu mój najmilszy …” :życie i edukacja Stanisława Mikołaja z Lubomirskich Tretera w latach 1776-1789,opisane przez ojca w trzynastu listach. Biuletyn Historii Wychowania 27, 59-70.
Lipko S.1973. Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej. Warszawa
Partyka J. 1995. Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej .Warszawa.
Prejs M. 1996. Kategoria egzotyzmu w literaturze i sztuce czasów saskich. Nowa jakość i wzorce. In K. Stasiewicz and S. Achremczyk (eds.) Między Barokiem a Oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie . Olsztyn, 9 - 69.
Reychman J. 1964. Orient w kulturze polskiego Oświecenia. Wrocław
Rok B. 1983. Znajomość Austrii w polskich dziełach geograficznych w XVIII wieku. Sobótka 4,577-582.
Rok B. 1988. Stosunek do obcych narodów w świetle polskich kompendiów geograficznych XVIII w.Acta Universitatis Vratislaviensis.72 , 105-115.
Rok B. 1990. Obraz Niemców i Niemiec w polskim piśmiennictwie geograficznym XVIII w. Acta Universitatis Vratislavienss 74, 105-110.
Rok. B. 1993. Obraz Ameryki w polskim piśmiennictwie geograficznym XVIII wieku . In K.Matwijowski and B.Rok (eds).Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych. Wrocław, 135-146.
Rok. B. 1995. Hiszpania w opinii społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Studia Historyczne 38(3), 335-352.
Rok B. 1995. Szlachecka instrukcja wychowawcza i biblioteczka domowa z pierwszej połowy XVIII w. In K.Matwijowski and S.Ochmann- Staniszewska (eds)., Studia i materiały z dziejów nowożytnych . Wrocław , 227-233.
Rok B. 1998. Staropolskie relacje geograficzne o Syberii w XVIII wieku. In Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. Wrocław, 41-45.
Roszak S. 2004. Archiwa sarmackiej pamięci .Toruń.
Sajkowski A. 1979. Znajomość włoskiej literatury geograficzno-podróżniczej w Polsce . In A.M.Raffo (ed.), Studi Slavistici in ricordo di Carlo Verdiani. Pisa, 287-299.
Tazbir J. 1986. Książka rękopiśmienna w Polsce i w Rosji (XVI-XVIII w.). Przegląd Historyczny 77 (4), 657-675.
Wolański F. 2001. „Krajopisarstwa wiadomość jedną jest z najpotrzebniejszych nauk w życiu ludzkim” czyli o motywacjach polskich autorów podręczników i kompendiów geograficznych w XVIII w. In K.Matwijowski (red.) Z badań nad Rzeczpospolitą w czasach nowożytnych . Wrocław, 161—169.
Wolański F. 2002. Europa jako punkt odniesienia dla postrzegania przestrzeni geograficznej przez szlachtę polską osiemnastego wieku w świetle relacji podróżniczych i geograficznych.Wrocław.
Żal - Kędzior A. 2010. Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku . Toruń.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

4

Start page:

568

End page:

578

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: