Object structure
Title:

Książka kucharska i tożsamość : Neu-verfertigtes vollständiges Kochbuch Stanisława Prasmofskiegoz 1671 roku = Cookery books and identity : Neu-verfertigtes vollständiges Kochbuch by Stanisław Rasmofski from 1671

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 4 (2014)

Creator:

Sikorska, Marta (1987– )

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Prasmofsky, Stanisław. Neu-verfertigtes vollständiges Kochbuch ; 17 w. -- Niemcy ; książki kucharskie niemieckie ; przepisy kucharskie nowożytne

References:

Albala K. 2012. Cookbooks as historical documents. In The Oxford Handbook of Food History. Pilcher J.M. Oxford , 229.
Ehlert T. 1997. Regionalität und nachbarlicher Einfluß in der deutschen Rezeptliteratur des ausgehenden Mttelalters . In Teuteberg H.J. and Wierlacher A. (eds) Essen und kulturelle IIdentität. Europäische Perspekktiven . Berlin, 131-147.
Gold C. 2007. The danish Cookbooks. Doemsticity and National Identity 1616-1901.Seattle.
Klonder A. 2011. Jedzenie oraz inne sprawy . Codzienność Europy Środkowej we wczesnonowożytnych rozmówkach do nauki języków obcych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 59 (1), 41-52.
Laurioux B. 1997. La regne de Taillevent . Paris.
Lehman G. 2003. The Brittish Houswife. Totnes.
Meyzie P.2012.Kuchnia w Europie doby nowożytnej .Warszawa.
Notaker H..2010. Printed Cookbooks in Europe 1470-1700. A Bibliographyof Early Modern Culinary Literature , New Castle
Nikitorowicz J. 1995.Pogranicze, tożsamość , relacja międzykulturowa . Białystok.
Paleczny T. 2008. Socjologia tożsamości. Kraków
Sikorska M.2014. Kwestia smaku. Przepisy auf Polnische Art w niemieckiej literaturze kulinarnej z XVII i XVIII wieku. In Mikołajewska A. and Zientara W. (eds) Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec . Warszawa, 149-163.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

4

Start page:

541

End page:

551

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: