Object structure
Title:

Książka kucharska i tożsamość : Neu-verfertigtes vollständiges Kochbuch Stanisława Prasmofskiegoz 1671 roku = Cookery books and identity : Neu-verfertigtes vollständiges Kochbuch by Stanisław Rasmofski from 1671

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 4 (2014)

Creator:

Sikorska, Marta (1987– )

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Prasmofsky, Stanisław. Neu-verfertigtes vollständiges Kochbuch ; 17th c. -- Germany ; German cookery books ; modern cooking recipes

References:

Albala K. 2012. Cookbooks as historical documents. In The Oxford Handbook of Food History. Pilcher J.M. Oxford , 229.
Ehlert T. 1997. Regionalität und nachbarlicher Einfluß in der deutschen Rezeptliteratur des ausgehenden Mttelalters . In Teuteberg H.J. and Wierlacher A. (eds) Essen und kulturelle IIdentität. Europäische Perspekktiven . Berlin, 131-147.
Gold C. 2007. The danish Cookbooks. Doemsticity and National Identity 1616-1901.Seattle.
Klonder A. 2011. Jedzenie oraz inne sprawy . Codzienność Europy Środkowej we wczesnonowożytnych rozmówkach do nauki języków obcych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 59 (1), 41-52.
Laurioux B. 1997. La regne de Taillevent . Paris.
Lehman G. 2003. The Brittish Houswife. Totnes.
Meyzie P.2012.Kuchnia w Europie doby nowożytnej .Warszawa.
Notaker H..2010. Printed Cookbooks in Europe 1470-1700. A Bibliographyof Early Modern Culinary Literature , New Castle
Nikitorowicz J. 1995.Pogranicze, tożsamość , relacja międzykulturowa . Białystok.
Paleczny T. 2008. Socjologia tożsamości. Kraków
Sikorska M.2014. Kwestia smaku. Przepisy auf Polnische Art w niemieckiej literaturze kulinarnej z XVII i XVIII wieku. In Mikołajewska A. and Zientara W. (eds) Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec . Warszawa, 149-163.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

4

Start page:

541

End page:

551

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol ; pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: