Object structure
Title:

Wiedza, narracja i smak :staropolskie książki kucharskiei porady kulinarne jako źródło historyczne = Knowledge, narration, taste : old-Polish cookery books and culinary guides as historical sources

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 4 (2014)

Creator:

Dumanowski, Jarosław (1967– )

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

17 w. -- Polska ; książki kucharskie staropolskie ; przepisy kucharskie nowożytne ; historia jedzenia

References:

Abdala K.2014. Culinary history. In Routledge International Handbook of Food Studies. London –New-York, 114.
Aymard M.1975. Pour l histoire de l alimentation: quelques remarques de methode.Annales. Economies, Societes , Civilisations.(2-3), 431-444.
Bochnakowa A. 1984. Terminy kulinarne romańskiego pochodzenia w języku polskim do końca XVIII w. Kraków.
Croby A.W. 2003. The Columbian Exchange. Biological and Cultural Consequences of 1492. London.
Dembińska M. 1963. Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej. Wrocław.
Dembińska M. 1989. Zmiany w polskiej kuchni od średniowiecza do końca XVII wieku na tle europejskim. Compendium ferculorum z 1682 r. in Szkice z dziejów materialnego bytowania społeczeństwa polskiego. Wrocław, 191-199.
Flandrin J.L. and Cobbi J. (eds) 1999. Tables d hier, tables d ailleurs.Histoireet ethnologie du repas. Paris.
Flandrin J.L. and Montanari M. (eds.)1996. Histoire de l alimentation. Paris.
Jakobson R.1989. Szczupak po polsku. In W poszukiwaniu istoty języka . Warszawa , 100-111.
Łuczaj Ł. Etal,2012.The Use and Economic Value of Manna grass (Glyceria) in Poland from the Middle Ages to the Twentieth Centtury. Human Ecology. 40, 721-733
Parasecoli F. and Scholliers P. (eds.)2012. A Cultural History of Food.London-New York
Peterson T.S. 2006. The Cookbook that Changed the World. The Origins of Modern Cuisine. Stroud.
Pinkard S. 2009. A Revolution in Taste. The Rise of French Cuisine. Cambridge .
Smith A. 2004.Culinary History: Toward a Conceptualization. In A.I.Martin and B.Santich . Culinary History. Brompton, 1-13.
Smith W.D. 2002. Consumption and the making of respectability, 1600- 1800. New York- London.
Wurm A.2008. Translatorische Wirkung .Saarbrücker Beiträge zur Sprach und Translatiionswissenschaft. 17.
Żarski A. 2008.Książka kucharska jako tekst. Wrocław.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

4

Start page:

527

End page:

539

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: