Object structure
Title:

The armament of polish mercenary infantry in the first part of the 16th century

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 27 (2014)

Creator:

Bołdyrew, Aleksander

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

early-modern history ; history of warfare ; history of arms and armour ; mercenary ; mercenary infantry

Abstract:

The armament of Polish mercenary infantry in the first part of the 16th century was discussed on the basis of preserved source materials, mostly manuscripts. Much attention was paid to the users of the weapon, their territorial and social origin, and the role of military formations of foot soldiers in the battles discussed both, from the point of view of tactics and strategy. Numerous armatures were used at that time, for instance spear, pavise, rifles and badges. At least three changes in armament were observed which resulted from the conditions of the battlefield. The trial to give direction to further research of this issue was made

References:

Biskup M. 1967. Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466. Warszawa
Bodniak S. 1931. Hetman Florjan Zebrzydowski o porządku żołnierskim. „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 4 (1), 295-305
Bołdyrew A. 2011. Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku. Warszawa
Bołdyrew A. 2011. Arkebuzy w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej). In: T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak and T. Nowak (eds.), In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca – przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. Warszawa, 539-550
Bołdyrew A. 2011. Pawęże w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej). In: O. Ławrynowicz, J. Maik and P. A. Nowakowski (eds.), Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. Łódź, 49-78
Bołdyrew A. 2013. The Changes of Offensive Armament of Polish Mercenary Infantry in the First Part of the 16th Century and their Influence on the Tactic’s of the Unit. In: L. Marek (ed.), Weapons bring peace? Warfare in medieval and early modern europe. Wratislavia Antiqua 18. Wrocław, 221-227
Ciosiński H. 1997. O zamku kołowym. „Dawna Broń i Barwa” 12 (16), 13-15
Czołowski A. 1931. Bitwa pod Obertynem 22 VIII 1531. Lwów
Górski K. 1893. Historia piechoty polskiej. Kraków
Grabarczyk T. 2000. Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. Łódź
Konieczny K. 1964. Ręczna broń palna w Polsce w XV i XVI. „Muzealnictwo Wojskowe” 2, 167-237
Kukiel M. 1929. Zarys historii wojskowości w Polsce. Kraków
Oakeshott E. 2000. European Weapons and Armour. From the Renaissance to the industrial Revolution. Woodbridge
Plewczyński M. 2001. Polska technika wojskowa w XVI wieku. In: J. Wojtasik (ed.), Studia z dziejów polskiej techniki wojskowej od XVI do XX wieku. Warszawa
Spieralski Z. 1965. Wojskowość polska w okresie odrodzenia 1454-1576. In: J. Sikorski (ed.), Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864 1. Warszawa, 244-351
Wimmer J. 1978. Historia piechoty polskiej do roku 1864. Warszawa

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

27

Start page:

79

End page:

85

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 368 ; IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: