Object structure
Title:

Wyznaczanie granic własnościowych w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej oraz ich trwanie w krajobrazie na przykładzie dóbr kamedułów wigierskich

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 1 (2014)

Creator:

Jakubowski, Melchior ORCID

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

18th c. -- Poland / Lithuania ; structures of land ownership ; border -- dividing line ; delimiting ; church estates ; Camaldolese Order ; Camaldolese convent (Wigry, Poland)

References:

Bylina S. 2012. Drogi – granice – most: studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu. Warszawa.
Kosmala G. 2003. Granica reliktowa. Trwałość byłej granicy polsko-niemieckiej między Sulmierzycami a Rychtalem w krajobrazie i świadomości. Toruń.
Kowalczyk – Heyman E. 2013. Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą).Warszawa .
Myśliwski G. 2008. Pamiętnicy. Ludzie sędziwi jako źródła wiedzy o przeszłości na ziemiach polskich (do końca XVI w.). In R. Michałowski (ed.) Europa barbarica. Europa christiana, Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, Warszawa , 113-126.
Pielas J. 2013. Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku. Kielce.
Sahlins P. 1989. Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees. Oxford.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

1

Start page:

19

End page:

35

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: