Object structure
Title:

Do kogo 'należy' przeszłość Biskupina? = To whom the past of Biskupin "belongs"?

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 57 (2009)

Creator:

Minta-Tworzowska, Danuta (1953– )

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

2009

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Kostrzewski, Józef (1885-1969 ; archaeologist) ; memory ; places of remembrance ; tradition ; identity ; personification of the past ; popular culture/culture of pleasure ; Biskupin, Gąsawa commune (Poland)

Abstract:

An archaeologist, just as every private person looking back to the past, creates its images on the basis of elements which are available in the present. In my opinion, nowadays, particularly in Polish archaeology, a discourse upon memory is taking place and the projecting identity is being formed on the basis of the memory. And an inclination for personifying of the past begins to dominate, also "in" and "through" popular culture/culture of pleasure (partly - theme parks, especially - archaeological fests). The interwar period, the times of J. Kostrzewski and of the discoveries in Biskupin as well as the period until the end of the 80s of the 20th century were periods when the discourse upon tradition was taking place and the identity, legitimizing for instance entitlement to specific lands, was formulated on the basis of archaeological discoveries. However, either then and now the meaning of the past and the need for the past have been investigated, though in a different way. The past of Biskupin was used and continues being used in the aforementioned discourses; "belonging" to all times, as a matter of fact it "does not belong" to anyone

References:

Ankersmit F. R., 1997, Modernistyczna prawda, postmodernistyczne przedstawienie, po-modernistyczne doświadczenie, (w:) E. Domańska (red.), Historia: o jeden śświat za daleko?, Poznań, 19-36
Barret J., 1994, Fragments from antiquity. An archaeology of social life in Britain, Oxford, Cambridge
Bugaj E.,2004, Badania archeologiczne a obrazowanie wizualne przeszłości, (w:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Archeologia - Kultura - Ideologie, Biskupin-Wrocław, 253-263
Bugaj E., 2006, W kwestii czynienia użytku z przeszłości w przeszłości i obecnie - uwag kilka o starożytnych Grekach i współczesności, (w:) D. Minta-Tworzow ska, Ł. Olędzki (red.), Komu potrzebna jest przeszłość?, Poznań, 44-59
Caillois R., 1997 Gry i ludzie, Warszawa
Ciesielska A., 2006, Rola dziedzictwa kulturowego i archeologii w tworzeniu się więzi etnicznych (narodowych i regionalnych). Wybrane przykłady z dziejów archeologii, (w:) D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.), Komu potrzebna jest przeszłość?, Poznań, 60-71
Conrad N., 2001, The future of archaeology, (w:) Z. Kobyliński (red.), Quo vadis archeologia?, Warszawa, 106-117
Gediga B., 2005, Józef Kostrzewski w Biskupinie, (w:) A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Badacze Biskupina, Biskupin, 39-52
Grossman A., Piotrowski W. (red.), 2005, Badacze Biskupina, Biskupin
Descombes V, 1997, To samo i inne. Czterdzieści lat filozofii francuskiej (1933-1978), Warszawa
Domańska E., 2006, O potrzebie przeszłości, (w:) D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.), Komu potrzebna jest przeszłość?, Poznań, 72-83
Dominiak Ł., 2004, Zabawa w przeszłość. Festyn archeologiczny jako forma karnawalizacji, (w:) J. Grad, Hanna Mam- zer (red.), Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, Poznań, 81-86
Foucault M., 2000, Filozofia, historia, polityka, Warszawa
Gazin-Schwartz A., Holtorf C., 1999, As long as I've known it..., (w:) A. Gazin-Schwartz, C. Holtorf (red.), Archaeology in folklor, London & New York, 3-25
Huizinga J., 1985, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa
Jasiewicz K., Olędzki Ł., 2004, Przeszłość w przestrzeni ludycznej - szkice o krajobrazie neopoganizmu w Polsce, (w:) J. Grad, Hanna Mamzer (red.), Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, Poznań, 87-102
Jasiewicz K., 2005, Podróże w przeszłość, (w:) D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.), Komu potrzebna jest prze-szłość?, Poznań, 146-161
Jenkins K., 2002, Żyć w czasie, lecz poza historią, (w:) E. Domańska (red.), Pamięć, etyka i historia, Warszawa, 235-284
Kobyliński Z., 2001, Quo vadis archeologia? Introductory remarks, (w:) Z. Kobyliński (red.), Quo vadis archeologia?, Warszawa, 17-20
Kristiansen K., 1993, The strength of the past and its great might: an essay on the use of the past, „Journal of European Archaeology", t. 1, 3-32
Layton R., 1998, Introduction: Who needs the past?, (w:) R. Layton (red.), Who needs the past? Indigenous values and archaeology, London, 1-20
Le Goff J., 2007, Historia i pamięć, Warszawa
Mamzer H., 2000, Kulturowe konteksty paradygmatów w archeologii, (w:) M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski (red.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań, 537-550
Mead M., 2000, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa
Minta-Tworzowska D., Archeolog i inni „kulturolodzy" wobec pytania o potrzebę przeszłości, (w:) D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.), Komu potrzebna jest przeszłość?, Poznań, 26-33
Minta-Tworzowska D., Ł. Olędzki (red.), 2006, Komu potrzebna jest przeszłość?, Poznań
Rączkowski W., 2006, Bezużyteczna przeszłość, (w:) D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.), Komu potrzebna jest przeszłość?, Poznań, 34-43
Rosner K., 1999, Narracja, tożsamość i czas, Kraków
Schadla-Hall T., 2000, Public archaeology, „European Journal of Archaeology", t. 2, nr 2, 147-158
Scott J. W., 2000, Po historii ?, (w:) E. Domańska (red.), Pamięć, etyka i historia, Warszawa, 207-234
Shanks M.1992 Experiencing the Past, London & New York
Wierzbicki J., 2006, Komu potrzebna jest przeszłość?, (w:) D. Minta- Tworzowska, Ł. Olędzki (red.), Komu potrzebna jest przeszłość?, Poznań, 130-145

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

57

Start page:

7

End page:

22

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: