Object structure
Title:

Remarks on some symbolic graves of the Pomeranian culture = Uwagi o niektórych grobach symbolicznych kultury pomorskiej

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 64 (2012)

Creator:

Malinowski, Tadeusz ; Krzysiak, Agnieszka

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2012

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Early Iron Age ; Hallstatt C period ; Early and Middle La Tène period ; Pomeranian culture ; symbolic graves ; cist and cloche burials

Abstract:

This paper addresses issues raised by a paper published recently in this journal on the interpretation of symbolic graves in the Pomeranian culture, taking the opportunity to correct some inaccuracies presented there (Stepańczak et al. 2011). In particular, it shows that in some circumstances where small remains of human bone occur in graves they may be there by accident, without taking away from the symbolic character of such burial remains. In addition, two unpublished examples of graves with no evidence of burial are described

References:

Fudziński M. and Gładykowska-Rzeczycka J. J. 2000. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiejw Rątach, gmina Somonino. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne
Fudziński M. and Rożnowski F. 1997. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Zaworach, gm. Chmielno. Studium archeologiczno-antropologiczne. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne
Fudziński P. and Cymek L. 2005. Cmentarzysko grupy wielkowiejskiej we Władysławowie-Chłapowie, pow. Puck. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne
Krzysiak A. 2003. Tymczasowe wyniki badań cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Dąbrównie, gmina Potęgowo, stanowisko nr 8. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (= XIII Sesja Pomorzoznawcza 1). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 133–141
Krzysiak A. 2005. Wyniki badań stanowiska ludności kultury pomorskiej przeprowadzonych w Trzebiatkowej, gm. Tuchomie, stan. nr 3. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (= XIV Sesja Pomorzoznawcza 1). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 267–277
Krzysiak A. 2005. Ze studiów nad chronologią fazy wielkowiejskiej na przykładzie cmentarzyska w Dąbrównie, gm. Potęgowo, stan. 8. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 71–92
Krzysiak A. n.y.p. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej. Trzebiatkowa, gmina Tuchomie województwo pomorskie. Lębork
Łoś J. 2005. Groby ludności kultury pomorskiej w Zakrzewskiej Osadzie i Tuszkowie, pow. sępoleński. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (= XIV Sesja Pomorzoznawcza 1). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 317–326
Łuka L. J. 1968. Obrządek pogrzebowy u plemion kultury wschodniopomorskiej na Pomorzu Gdańskim. Część 1. Pomorania Antiqua 2, 33–73
Malinowski A. 1967. Wyniki badań przepalonych kości ludzkich z cmentarzyska z okresu lateńskiego w Zarębowie, pow. Aleksandrów Kujawski. Slavia Antiqua 14, 307–312
Malinowski T. 1969. Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej. Wrocław: Ossolineum
Malinowski T. 1979. Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej 1. Słupsk: WSP
Malinowski T. 1981. Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej 2. Słupsk: WSP
Malinowski T. 1981. Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej 3. Słupsk: WSP
Malinowski T. in press Uwagi o pochówkach cząstkowych ludności kultury pomorskiej. In Księga pamiątkowa prof. Bogusława Gedigi. Wrocław
Muzolf B. and Lorkiewicz W. 2005. Cmentarzyska w Konstantynowie Ignacewie, st. 18 oraz Grabku, st. 11, woj. łódzkie, na tle cmentarzysk pomorsko-kloszowych z terenów Polski Środkowej. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 183–222
Rożnowski F. 1979. Dorobek badań antropologicznych nad ludnością kultury pomorskiej Pomorza Zachodniego w ostatnim trzydziestoleciu (1945–1975). In T. Malinowski (ed.), Problemy kultury pomorskiej. Koszalin: Muzeum Okręgowe, 187–192
Siek M. 2005. Analiza materiałów z cmentarzyska kultury pomorskiej w Krzemienicy, powiat Mielec. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 369–383
Sobczyk P. 2009. Cmentarzysko kloszowe w Stalmierzu, stan. 3 w powiecie lipnowskim na ziemi dobrzyńskiej. In M. Fudziński, H. Paner and S. Czopek (eds.), Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 79–96
Stepańczak B., Dzięgielewski K., Łoś J. and Szostek K. 2011. Application of FTIR method to identify symbolic graves on the example of the Pomeranian culture face urn from Tuszkowo. Sprawozdania Archeologiczne 63, 135–148

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

64

Start page:

431

End page:

439

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: