Object structure
Title:

Aus dem 16. und 17. Jh. stammende Steinzeuggefäße aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój = XVI i XVII-wieczne naczynia kamionkowe z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 64 (2012)

Creator:

Tunia, Krzysztof ; Myszka, Marian

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2012

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Rhineland Stoneware ; Siegburg ; Westerwald ; Nowy Korczyn

Abstract:

The article presents two finds of stoneware found during the archaeological research in Nowy Korczyn, Busko-Zdrój district, on the Vistula River. One of them is Schnelle, coming from the manufacture in Siegburg on the lower Rhine, formed in 1573. The second one, from the seventeenth century, comes from the Rhineland Westerwald centre. Probably both of them got to Nowy Korczyn through the Baltic ports — in relation to the grain trade

References:

Büttner A. 1997. Steinzeug Westerwälder Art des ausgehenden 16. Jh. bis 1800 in Lüneburg. Lüneburg
von Falke O. 1908. Das rheinische Steinzeug. Berlin
Gaimster D. R. 1997. German Stoneware 1200 — 1900: Archaeology and Cultural History. Containing a guide to the collections of the British Museum, Victoria & Albert Museum and Museum of London. Londyn
Gaimster D.R.2000. Hanseatic Trade and Cultural Exchange in the Baltic circa 1200-1600: Pottery from Wrecks and Harbours. In H. Schlichterle (Hrsg.), Schutz des Kulturerbes unter Wasser: Veränderungen europäischer Lebenskultur durch Fluss- und Seehandel: Beiträge zum Internationalen Kongress für Unterwasserarchäologie (IKUWA‚ 99), 18.-21. Februar 1999 in Sassnitz auf Rügen (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 35). Lübstorf, 237-247
Gierszewski S. 1982. Wisła w dziejach Polski. Gdańsk
Iwanowa G. N. 1975. Reynskaya keramika iz raskopok vo Pskowie. Sovietska Arkhieologiya 1975 (4), 274-276
Kilarska E. 1991. Kamionka. Katalog zbioru Muzeum Narodowego w Gdańsku. Gdańsk
Kiryk F.1994. Urbanizacja Małopolski, Województwo Sandomierskie XIII — XVI wiek. Kielce
Kręt H. 2008. Śladami Świętej Jadwigi. Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie. Kraków
Lewko O. N., 2012. Archieologiczeskoje nasledie Bielarusi. Archaeological Heritage of Belarus. Mińsk
Nawrolski T.1997. Przyczynek do znajomości nowożytnych naczyń kamionkowych (na podstawie wybranego zbioru z Elbląga). In G. Nawrolska und J. Tandecki (Hrsg.), Stare miasto w Elblągu— wyzwanie historii: materiały z konferencji naukowej poświęconej pamięci Tadeusza Nawrolskiego (= Archaeologia Elbingensis 2). Elbląg, 171-186
Piątkiewicz-Dereniowa M. 1991. Artystyczna Ceramika Europejska w Zbiorach Polskich. Warszawa
Przybyszewski S. M. und Bienias A. 2001. Nowy Korczyn przez stulecia. Szkice z dziejów Nowego Korczyna i okolic. Kielce
Ruppel T. 1991. Zum Herstellungsverfahren der Modeln für Verzierungsauflagen von Siegburger Steinzeug. In A. Korte-Böger und G. Hellenkemper Salies (Hrsg.), Eine Siegburger Töpferwerkstatt der Familie Knütgen: neue archäologische und historische Forschungen zur Unteren Aulgasse (= Kunst und Altertum am Rhein 133). Köln-Bonn, 85-91
Seewaldt P. 1990. Rheinisches Steinzeug. Bestandskatalog des Rheinischen Landesmuseums Trier (= Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier 3). Trier
Stephan H.-G. 2004. Badania nad ceramiką „Grupy Falkego”. Bogato zdobiona gotycka kamionka łużycka i jej środowisko archeologiczno-historyczne. In J. Piekalski und K. Wachowski (Hrsg.), Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego (= Wratislavia Antiqua 6). Wrocław, 293-329
Sztandera M. 2006. Niezwykłe znalezisko w Nowym Korczynie. Gazeta Wyborcza — Kielce, 6-7 maja 2006
Szablowski J. (Hrsg.). 1969. Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu. Warszawa
Zdanowicz N. I., Trusau A. A. 1993, Biełaruskaja paliwnaja keramika XI–XVIII stst., Mińsk

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

64

Start page:

397

End page:

409

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: