Object structure
Title:

Selected silk coffin upholstery from 17th and 18th centuries on Polish lands = Wybrane jedwabne obicia trumien z XVII i XVIII wieku na ziemiach polskich

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 66 (2014)

Creator:

Grupa, Małgorzata ; Majorek, Magdalena ; Grupa, Dawid

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archaeology ; funeral ; coffin ; coffin upholstery ; silk ; luxury

Abstract:

Originating from wealthy families, funerals that took place in the 17th and 18th c were in fact theatrical performances, with a major part being played by colour, luxurious textiles and all other elements connected with burial ceremonies, e.g. 3000 candles. Clothes and haberdashery (as well as footwear, gloves, stockings, bands), made of silk fabrics were regarded as luxurious objects in the Middle Ages and Modern Times. Silk yarn was also used for upholstery textile production. Coffins were upholstered in these periods using: silk, wool and linen. Silk presented in the article, belongs to plain fabrics in weave 1/1, but also satins, velvets and damasks. Ornamenting motifs took the form of geometric shapes and flora. Archaeological material rarely delivers original textile colour, because it usually appears in yellow and green as a result of pigment decomposition. However, the textiles discussed here revealed red fabrics in various shades. The selected coffin upholstery comes from archaeological explorations in churches from Szczuczyn, Gniew, Lublin and ToruĊ„

References:

Bogucka M. 1994. Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa
Burghers’ Inventories (Inwentarze mieszczańskie). 1962. Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania 1 (1700–1758), edited by J. Burszta and Cz. Łuczak, Poznań
Burghers’ Inventories (Inwentarze mieszczańskie). 1965. Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania 2 (1759–1793), edited by J. Burszta and Cz. Łuczak, Poznań
Bystroń J. S. 1976. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI–XVIII. 2, Warszawa
Crowfoot E., Pritchard F. and Staniland K. 2001. Textiles and clothing 1150–1450. London
Czaja R. 2009. Pochówki wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w katedrze w Kwidzynie w świetle źródeł pisanych, Teutonic Grand Masters’ burials in Kwidzyn cathedra in the light of written sources, In M. Grupa and T. Kozłowski (eds.), Katedra w Kwidzynie — tajemnica krypt (Kwidzyn cathedral — the mystery of the crypts). Kwidzyn, 29–40
Drążkowska A. and Grupa M. 2002. Katalog tkanin jedwabnych pochodzących z krypt grobowych Archikatedry w Lublinie. Lublin (unpublished typescript stored in WSOZ in Lublin)
Górna K. 2001. Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku. In H. Suchojada (ed.), Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci. Warszawa, 33–42
Grupa M. 1998. The Textiles the 16–18 Century from the Benedictine Monastery in Lubin, Leszno. In L. Bender Jørgensen and Ch. Rinaldo Christina (eds.), Textiles in European Archaeology Gotarc series A, vol.1, Report from the 6 NESAT Symposium, 7–11 May 1996 in Boras. Goteborg, 287–291
Grupa M. 2005. Ubiór mieszczan i szlachty z XVI–XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Toruń
Grupa M. 2007. Silk bands from early medieval cemetery in Kałdus (Poland), NESAT IX. Archäologische Textillfunde – Archaeological Textiles, Braunwald, 18-20 Mai 2005. Ennenda, 108-111
Grupa M. 2007. Konserwacja jedwabnych tkanin i rekonstrukcja szat. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Numizmatyczna i Konserwatorska 13, 207–218
Grupa M. 2009. Jedwabne wstążki z Gruczna. Pomorania Antiqua 22, 215–221
Grupa M. 2009. Tkaniny z krypty północnej w Kwidzynie (Textiles from the northern crypt in Kwidzyn). In M. Grupa and T. Kozłowski (eds.), Katedra w Kwidzynie — tajemnica krypt (Kwidzyn cathedral — the mystery of the crypts). Kwidzyn, 148–174
Grupa M. 2010. Liturgical vestments from Warsaw and Końskowola. Fasciculi Archaeologiae Historicae 23, 91–96
Grupa M. 2012. Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV–XVII w.) i ich konserwacja. Toruń
Hald M. 1980. Ancient danish textiles from bogs and burials. Kopenhagen
Henshall A. S. 1950. Textile and weaving appliances in prehistoric Britain. Proceedings of Prehistoric Society. New Series 16, 130–162
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-prehistoric-society/article/textiles-and-weaving-appliances-in-prehistoric-britain/B1565B9C26DC475A44A6AE7572EDCE2C -
Kizik E. 1994. Für sich und seine Erben. Kwatery grobowe w nowożytnym Gdańsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 3–4, 325–344
Kizik E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej. Gdańsk
Kizik E. 2001. Sprawy o łamanie ordynacji weselnych, chrzestnych, pogrzebowych przed gdańskim sądem wetowym w XVII i XVIII wieku. In H. Suchojada (ed.), Wesela, chrzciny, pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci. Warszawa, 43–64
Knudsen L. 1998. An iron age cloak with tablet-woven borders: a new interpretation of the method of production. In L. Bender Jřrgensen and Ch. Rinaldo Christina (eds.), Textiles in European Archaeology, North European Symposium for Archaeological Textiles 6. Göteborg, 79–84
Kozłowski T. 2012. Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X–XIII wiek) (= Mons Sancti Laurenti 7). Toruń
Maik J. 1988. Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza. Wrocław
Maik J. 1991. Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu. Warszawa–Łódź
Maik J. 1997. Sploty jedwabnych tkanin wykopaliskowych znalezionych w Polsce. In Archeologia i starożytnicy. Łódź, 173–184
Lam S. 1921. Stroje pań polskich (XV–XVI wieku). Warszawa
Nahlik A. 1971. Zarys historii jedwabnej tkaniny dekoracyjnej do końca XVIII w. Toruń
Żarnowiecki L. 1915. Historya tkanin jedwabnych. Kijów

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

66

Start page:

399

End page:

416

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: