Object structure
Title:

Palimpsest, time perspectivism and megaliths = Palimpsest, perspektywizm i megality

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 66 (2014)

Creator:

Rzepecki, Seweryn

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

TRB culture ; megaliths ; Kuyavia ; palimpsest ; time perspectivism

Abstract:

The aim of this paper is to re-evaluate two megaliths — tomb 8 at Sarnowo and tomb 1 at Świerczynek. A starting point for analysis is the presentation of the conceptions of a palimpsest and perspectivism, which, in this case, are effective analytical tools. The general conclusion, resulting from the present work, is the long duration and variety of forms of the use of the megaliths

References:

Bailey G. 1981. Concepts, Timescales and Explanations in Economic Prehistory. In A. Sheridan and G. Bailey (eds.), Economic Archaeology. Oxford, 97–117
Bailey G. 2007. Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time. Journal of Anthropological Archaeology 26, 198–223
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416506000481?via%3Dihub -
Bailey G. 2008. Time Perspectivism: Origins and Consequences. In S. Holdaway and L. Wandsnider (eds.,) Time in Archaeology: Time Perspectivism Revisited. Salt Lake City, 13–30
Bintliff J. 1991. The Contribution of an Annaliste/Structural History Approach to Archaeology. In J. Bintliff (ed.), The Annales School and Archaeology. Lecester–London, 1–33
Braudel F. 1999. Historia i trwanie. Warszawa
Chmielewski W. 1952. Zagadnienie grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań. Łódź
Crawford O. G. S. 1953. Archaeology in Field. London
Erckert von R. 1880. Ausgrabungen in Kujavien, Verhandlungen der Berliner Gesselschaft für Anthropologie. Etnologie und Urgeschichte 12, 314–332
Gabałówna L. 1968. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Sarnowie, pow. Włocławek, przeprowadzonych w 1967 r. na stanowisku 1 i 1A. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 15, 135–147
Gabałówna L. 1969. Badania nad kulturą pucharów lejkowatych w Sarnowie, pow. Włocławek i jego najbliższej okolicy. Sprawozdania Archeologiczne 20, 43–53
Gabałówna L. 1969. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Sarnowie, pow. Włocławek, przeprowadzonych w 1968 na stanowiskach 1 i 1A. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 16, 51–55
Gabałówna L. 1970. Wyniki analizy C-14 węgli drzewnych z cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Sarnowie z grobowca 8 i niektóre problemy z nim związane (informacja wstępna). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 17, 77–91
Jankowska D. 1999. Megalithikum und kujawische Gräber. In K.W. Beinhauer, G. Cooney, Ch. E. Guksch and S. Kus (eds.), Studien zur Megalithik. The Megalithic Phenomenon. Weissbach, 215–226
Jażdżewski K. 1970. Związki grobowców kujawskich w Polsce z grobami megalitycznymi w Niemczech północnych, w Danii i w krajach zachodnioeuropejskich. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 17, 15–48
Kozłowski L. 1921. Groby megalityczne na wschód od Odry, Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 2, 1–65
Lucas G. 2005. The Archaeology of Time. London
http://www.tandfebooks.com/isbn/9780203004920 -
Lucas G. 2012. Understanding Archaeological Records. Cambridge
https://www.cambridge.org/core/books/understanding-the-archaeological-record/8882F94EBD55FE5C06349CCAC0DC5037 -
Midgley M. 1985. The Origin and Function of the Earthen Long Barrows of Northern Europe. Oxford
Niesiołowska E. 1980. Materiały krzemienne z fazy AB KPL z grobowca 8 w Sarnowie woj. włocławskie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna 27, 85–155
Niesiołowska E. 1981. Niektóre problemy związane z materiałami krzemiennymi kultury pucharów lejkowatych z fazy AB, pochodzącymi z grobowca 8 w Sarnowie, woj. włocławskim. In T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały). Poznań, 37–57
Niesiołowska E. 1986. Materiały krzemienne z grobowca 9 w Sarnowie, województwo włocławskie, na tle fazy sarnowskiej KPL. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 33, 23–48
Niesiołowska E. 1994. Einige Probleme der frühen Trichterbecherkultur in Polen. In J. Hoika and J. Meurers-Balke (eds.), Beiträge zur frühneolithischen Trichterbecherkultur im westlichen Ostseegebiet. 1. Internationales Trichterbechersymposium in Schleswig vom 4. Bis 7. März 1985 (= Neumünster Bieträge zur frühneolithischen Trichterbecherkultur im westlichen Ostseegebiet), Neumünster 325–346
Pelisiak A. 2006. Grobowce megalityczne. Nowe możliwości interpretacji? In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin–Kraków, 103–116
Rybicka M. 2006. Kilka uwag na temat chronologii i rozmieszczenia grobowców megalitycznych na kujawskich cmentarzyskach kultury pucharów lejkowatych. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin–Kraków, 67–76
Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Poznań
Rzepecki S. 2011. The Roots of Megalithism in the TRB Culture. Łódź
Rzepecki S. 2011. U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych. Łódź
Rzepecki S. 2013. „Invisible” Tombs. From the Research on Funerary Rituals of Communities with Funnel Beakers. Analecta Archaeologica Ressoviensia 8, 49–67
Schiffer M. B. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record. Salt Lake City
Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań
Wiklak H. 1975. Wyniki badań wykopaliskowych na grobowcu 9 w Sarnowie pow. Włocławek. Sprawozdania Archeologiczne 27, 43–53
Wiklak H. 1980. Wyniki badań wykopaliskowych w obrębie grobowca 8 w Sarnowie w woj. Włocławskim. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 27, 33–83
Wiklak H. 1983. Wyniki badań archeologicznych w osadzie i na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1A w Sarnowie, woj. włocławskie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 30, 167–200
Wiklak H. 1986. Osada i cmentarzysko fazy sarnowskiej kultury pucharów lejkowatych na stan. 1A w Sarnowie, województwo Włocławek. Sprawozdania Archeologiczne 38, 77–89
Wiklak H. 1986. Podsumowanie wyników badań wykopaliskowych w obrębie grobowca 9 w Sarnowie, woj. włocławskie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 33, 5–21
Wiklak H. 1990. Z badań nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych w Sarnowie na Kujawach. Sprawozdania Archeologiczne 42, 109–127
Wiślański T. 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław
Woźny J. 1996. Symbolika wody w pradziejach Polski. Bydgoszcz
Zych R. 2006. Organizacja przestrzeni miejsc z grobowcami kujawskimi i jej symbolika. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin–Kraków, 117–125

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

66

Start page:

9

End page:

27

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: