Object structure
Title:

Eine bandkeramische Bestattung aus Baїv bei Luzk in Wolhynien = Pochówek kultury ceramiki wstęgowej rytej z miejscowości Baїv koło Łucka

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 65 (2013)

Creator:

Bardec’kyj, Andrij B. ; Dębiec, Maciej ; Saile, Thomas

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2013

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Early Bandkeramik ; pre-music note phase ; burial ; Ukraine ; Volhynia

Abstract:

This paper presents an analysis of the burial of the Bandkeramik culture discovered in Baїv in 1939. It provides a new reconstruction and accurate description of the vessel, which was a part of the grave goods. Detailed analysis of the ornamentation allowed us to affiliate the burial with the end of the early phase of the Bandkeramik, pre-music note horizon

References:

Čižmář Z. 2002. Keramika z pohřebištĕ v „Široké u lesa”. In V. Podborský (Hrsg.), Dvě pohřebiště neolitickěho lidu s lineărní keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno, 151–190
Czekaj-Zastawny A. 2009. Obrządek pogrzebowy kultury ceramiki wstęgowej rytej. In A. Czekaj-Zastawny (Hrsg.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wchodniej (5600/5500-2900 BC). Kraków, 25–51
Dębiec M. 2012. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Ukrainie. Rzeszów (unpublizierte Doktorarbeit)
Kadrow S. und Okoński J. 2008. Materiały stylu zofipolskiego ze stanowiska 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice. In J. Chochorowski (Hrsg.), Młodsza epoka kamienia. Wybrane znaleziska (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków, 1–21
Kozłowski J. K. 1985. The Eastern Areas of the Linear Band Pottery Culture. In A. Kokowski (Hrsg.), Memoires Archeologiques. Lublin, 51–70
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1983. O zofipolskim stylu ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Archeologia Polski 28, 67–97
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1988. Erste Gemeinschaften der Linienbandkeramikkultur auf polnischem Boden. Zeitschrift für Archäologie 23, 137–182
Leski Z. 1938. Nowe nabytki i badania działu przedhistorycznego Muzeum Wołyńskiego T-wa Przyjaciół Nauk w Łucku. Z otchłani wieków 13(1–2), 22–23
Ochrimenko H. V. 2001. Kuľtura linijno-stričkovoï keramiky na Volyni. Luc’k
Ochrěmenko H. V. 2009. Kam’jana doba na terytoriï Pivnično-Zachidnoï Ukraïni (XII-III tis. do n. e.). Luc’k
Ondruš V. 2002. Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineărní keramikou ve Vedrovicích. In. V. Podborský (Hrsg.), Dvě pohřebiště neolitickěho lidu s lineărní keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno, 9–149
Passek T. S. und Černiš K. K. 1963. Pamjatniki kuľtury linejno-lentočnoj keramiki na territorii SSSR (= Svod archeologičeskich istočnikov B 1–11). Moskva
Svješnikov I. K. 1954. Kuľtura linijno-stričkovoï keramiky na Volyni, Sovetskaja Archeologija 20, 100–130
Svješnikov I. K. und Nikoľčenko Ju. M. 1982. Dovidnyk z archeolohiï Ukraïni. Rovens’ka Oblast’. Kiïv
Z Otchłani Wieków 1939. Grób szkieletowy starszej ceramiki wstęgowej w Bajowie w pow. Łuckim. Z otchłani wieków 14(7–8), 104

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

65

Start page:

253

End page:

261

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: