Object structure

Title:

"a pod każdym liściem rozpacz"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1997)

Creator:

Franaszek, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 1985, s. 38. ; 2. G. Colli, Po Nietzschem, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 1994, s. 41. ; 3. A. Dante, Boska Komedia. Piekło. Pieśń III, przeł. St. Barańczak, „Zeszyty Literackie" 1995 nr 50. ; 4. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994, s. 416. ; 5. Epikur, List do Monojkeusa, w: Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, teksty wybrał i wstępem poprzedził J. Legowicz, Warszawa 1968, s. 246. ; 6. A. Fiut, Język wiary i niewiary, w: Pytanie o tożsamość, Kraków 1995, s. 148. ; 7. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. E. Feliksiak, Warszawa 1978, s. 74. ; 8. J. Giszczak, „ Pan Cogito " a postawa chrześcijańska, „Roczniki Humanistyczne" t. XXX (1982) z. 1 s. 19. ; 9. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, w: Dzieła, t. VIII, Kraków 1989, s. 37, 39. ; 10. W. Gombrowicz, Pornografia, w: Dzieła, t. 4, Kraków 1990, s. 17. ; 11. W. Gutowski, Świadek odbóstwionej wyobraźni. Sacrum chrześcijańskie w poezji Zbigniewa Herberta, „Prace Polonistyczne" S. XLVIII (1993), s. 54. ; 12. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Lublin 1991. ; 13. Z. Herbert, Dramaty, Warszawa 1970. ; 14. Z. Herbert, Elegia na odejście, Paryż 1990. ; 15. Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993. ; 16. Z. Herbert, Pan Cogito, Warszawa 1974. ; 17. Z. Herbert, De profundis, w: „...każdej chwili wybierać muszę" (almanach poetycki), Warszawa 1954, s. 161. ; 18. Z. Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wrocław 1992. ; 19. Z. Herbert, Rovigo, Wrocław 1992. ; 20. Z. Herbert, Usta proszą, „Tygodnik Powszechny" 1951 nr 2. ; 21. Z. Herbert, Wiersze zebrane. Warszawa 1971. ; 22. F. Hölderlin, Chleb i wino, w: Poezje wybrane, przeł. M. Jastrun, Warszawa 1964, s. 67. ; 23. Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Wrocław 1986, s. 146. ; 24. Jeśli masz dwie drogi... Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, w: K. Nastulanka Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa 1975, s. 284. ; 25. Księga Jozuego, 24, 26, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Warszawa 1990, s. 228. ; 26. Księga Rodzaju 3, 19, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Warszawa 1990, s. 27. ; 27. P. Lisicki, Puste niebo Pana Cogito, „Res Publica" 1991 nr 9. ; 28. R. Matuszewski, Nad „ Wierszami zebranymi" Herberta, w: Z bliska. Szkice literackie, Kraków 1981, s. 261. ; 29. Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk 14, 18, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Warszawa 1990, s. 794. ; 30. M. Piwińska, Zbigniew Herbert i jego dramaty, „Dialog" 1963 nr 8. ; 31. Platon, Fedon, przeł. W. Witwicki, w: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 1988, s. 371. ; 32. H. Rousseau, Bóg zła, przeł. A. Kotalska, Warszawa 1988, s. 67, 68. ; 33. T. Różewicz, Gotyk 1954, w: Poezje, Kraków 1988, t. I, s. 350. ; 34. T. Różewicz Jest tak ukryty, w: Poezje, Kraków 1988, t. I, s. 506. ; 35. T. Różewicz, Nic, w: Poezje, Kraków 1988, t. II, s. 161. ; 36. T. Różewicz, Obraz, w: Poezje, Kraków 1988, t. II, s. 387. ; 37. T. Różewicz, Płaskorzeźba, Wrocław 1991. ; 38. Sofokles, Antygona, przeł. K. Morawski, Wrocław 1984, s. XVII. ; 39. P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Paris 1983, s. 41, 44.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

245

End page:

268

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: