Object

Title: Projekt budowy części Zamku Królewskiego w Warszawie z około 1600 r.

Creator:

Rutkowski, Henryk (1929- )

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 52 (2014), Dyskusje

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 161-169 : ill. ; Concerns book: Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III / Marek Wrede. - Warszawa : Arx Regia. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2013.

References:

Lileyko J., Zamek warszawski. Rezydencja królewska i siedziba władz Rzeczypospolitej 1569–1763, Wrocław 1984. ; Meyza K., Badania archeologiczne na Placu Zamkowym w latach 1977–1983, „Almanach Muzealny”, 4, 2003, s. 44–49. ; Miłobędzki A., Projekty zamków Zygmunta III w Archiwum Tylmana van Gameren, „Biuletyn Historii Sztuki”, 22, 1960, s. 365–370. ; Rutkowska J., Brama Krakowska w Warszawie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 29, 1967. ; Rutkowski H., Jakub Rodondo, budowniczy zamku Zygmunta III w Warszawie, w: Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992, s. 377–384. ; Skórewicz K., Zamek Królewski w Warszawie, Kraków 1924. ; Stoksik J.M., Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce, Kraków 2013. ; Szafrańska M., „Ogród niewielki” przy warszawskim zamku Wazów, „Kronika Zamkowa”, 2012, nr 1–2 (63–64), s. 19–46. ; Wrede M., Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III, Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały I, Arx Regia, Warszawa 2013.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

52

Start page:

161

End page:

169

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50705 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/52 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/52 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Edition name Date
Dyskusje Apr 1, 2016

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information