Object structure
Title:

Frühe Eisengewinnung in Südbrandenburg-Niederlausitz. Repten - Wolkenberg, Hrgs. von Franz Schopper, 2007, s. 7-229, 1. Andje Knaack, Ein kaiserzeitlicher und slawischer Siedlungs- und Eisenverhüttungsplatz bei Repten, Lkr. Oberspreewald-Lausitz ; 2.Ines Spazier, Das Eisenverhüttungszentrum Wolkenberg, Niederlausitz : [recenzja]

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 60 (2012)

Creator:

Bielenin, Kazimierz

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

2012

Description:

Bibliogr. s. 167-169 ; 29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

archeologia Polski -- czasopisma

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

60

Start page:

152

End page:

169

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: