Object structure

Title:

Sztyletnicy powstania styczniowego - historiografia i literatura. Rekonesans

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2008)

Creator:

Małochleb, Paulina

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

January Uprising (1863-1864) ; Polish history (19 c.) ; terrorism

References:

1. M. Berg, Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyj do 1856 roku, Warszawa 1906, s. 24. ; 2. A. Borowski, Organizacja warszawskiej policji narodowej, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1931 nr 20. ; 3. S. Chwin, Literatura a zdrada. Od "Konrada Wallenroda" do "Małej Apokalipsy", Oficyna Literacka, Kraków 1994, s. 80. ; 4. D. Dobrowolska, Proza beletrystyczna Władysława Terleckiego (1956-1992), Wydawnictwo Uczelniane WSR-P, Siedlce 1998, s. 134. ; 5. M. Godlewski, Walka tajnej policji z caratem, "Robotnik" 1938 nr 17. ; 6. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, PIW, Warszawa 1978, s. 447. ; 7. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, PIW, Warszawa 1990, s. 325. ; 8. S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, KAW, Warszawa 1987, s. 250. ; 9. R. Kołodziejczyk, Warszawska żandarmeria narodowa w powstaniu styczniowym, "Rocznik Warszawski" 1960 t. I, s. 143. ; 10. W. Koszczyc, Wici wyroczne, Lwów 1898, s. 95. ; 11. W. Koszczyc, Wybrańcy losu, Lwów 1881, s. 119. ; 12. S. Rembek, Ballada o wzgardliwym wisielcu oraz dwie gawędy styczniowe, posł. J. Machulskiego, Oficyna Wydawnicza "Agawa", Warszawa 2001. ; 13. Z. Strzyżewska, Emanuel Szafarczyk i sztyletnicy 1862 roku, „"Przegląd Historyczny" 1986 t. LXXVII z.1, s. 682. ; 14. W. Terlecki, Lament, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1984. ; 15. Zbiór zeznań śledczych o przebiegu powstania styczniowego, red. S. Kieniewicz, T. Kopriejewa, I. Miller, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Moskwa 1965, s. 173.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

184

End page:

193

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: