Object structure

Title:

Sztyletnicy powstania styczniowego - historiografia i literatura. Rekonesans

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2008)

Creator:

Małochleb, Paulina

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

January Uprising (1863-1864) ; Polish history (19 c.) ; terrorism

References:

1. M. Berg, Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyj do 1856 roku, Warszawa 1906, s. 24.
2. A. Borowski, Organizacja warszawskiej policji narodowej, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1931 nr 20.
3. S. Chwin, Literatura a zdrada. Od "Konrada Wallenroda" do "Małej Apokalipsy", Oficyna Literacka, Kraków 1994, s. 80.
4. D. Dobrowolska, Proza beletrystyczna Władysława Terleckiego (1956-1992), Wydawnictwo Uczelniane WSR-P, Siedlce 1998, s. 134.
5. M. Godlewski, Walka tajnej policji z caratem, "Robotnik" 1938 nr 17.
6. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, PIW, Warszawa 1978, s. 447.
7. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, PIW, Warszawa 1990, s. 325.
8. S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, KAW, Warszawa 1987, s. 250.
9. R. Kołodziejczyk, Warszawska żandarmeria narodowa w powstaniu styczniowym, "Rocznik Warszawski" 1960 t. I, s. 143.
10. W. Koszczyc, Wici wyroczne, Lwów 1898, s. 95.
11. W. Koszczyc, Wybrańcy losu, Lwów 1881, s. 119.
12. S. Rembek, Ballada o wzgardliwym wisielcu oraz dwie gawędy styczniowe, posł. J. Machulskiego, Oficyna Wydawnicza "Agawa", Warszawa 2001.
13. Z. Strzyżewska, Emanuel Szafarczyk i sztyletnicy 1862 roku, „"Przegląd Historyczny" 1986 t. LXXVII z.1, s. 682.
14. W. Terlecki, Lament, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1984.
15. Zbiór zeznań śledczych o przebiegu powstania styczniowego, red. S. Kieniewicz, T. Kopriejewa, I. Miller, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Moskwa 1965, s. 173.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

184

End page:

193

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund