Object structure

Title:

Głowa pełna głosów. Pessoi i Dennetta koncepcje jaźni

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2011)

Creator:

Żychliński, Arkadiusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Pessoa, Fernando ; Dennet, Daniel ; self ; philosophy of the mind

References:

1. D. Balderston, Borges and Portuguese literature, „Variaciones Borges” 2006 no 21, s. 157-173.
2. Ch. Baudelaire, Les Paradis artificiels, w: tegoż Œuvres complètes, red. C. Pichois, t. 1, Gallimard, Paris 1975, s. 505.
3. R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, przeł. J. Gliwicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
4. Á. de Campos, Zaczynam się poznawać, przeł. M. Lipszyc, „Literatura na Świecie” 2003 nr 10/11/12, s. 9.
5. P. de Man, Critical writings, 1953-1978, ed. L. Waters, University of Minnesota Press, Minneapolis 1989, s. 143.
6. T. de Quincey, Suspiria de profundis, czyli dodatek do „Wyznań angielskiego opiumisty”, w: tegoż Wyznania angielskiego opiumisty i inne pisma, wyb. i przekł. M. Bielewicz, Czytelnik, Warszawa 2002, s. 195.
7. R. de Sousa, Rational homunculi, w: The identities of persons, ed. A. Oksenberg Rorty, University of California Press, Berkeley 1976, s. 211. Cyt. za: D.R. Hofstadter, D.C. Dennett The mind’s I. Fantasies and reflections on self and soul, Basic Books, New York: 2000, s. 231.
8. D.C. Dennett, Consciousness explained, Penguin, London 1993, s. 418.
9. D.C. Dennett, Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości, przekł. i wstęp M. Miłkowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, s. 110.
10. D.C. Dennett, The self as a center of narrative gravity, w: Arguing about the mind, ed. B. Gertler, L. Shapiro, Routledge, New York–London 2007, s. 237.
11. M. Foucault, Techniki siebie, w: tegoż Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN, Warszawa–Wrocław 2000, s. 247-275.
12. J. Garff, Søren Kierkegaard. Biographie, przeł. H. Zeichner, H. Schmid, dtv, München 2006.
13. Ł. Grzymisławski, Księga niepokoju Fernando Pessoi, „Gazeta Wyborcza” 27.08.2007.
14. P. Hamm, Zwycięzcy w przegranej. Fernando Pessoa i Robert Walser, dwaj dalecy krewni, przeł. A. Żychliński, „Twórczość” 2006 nr 11.
15. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005, s. 330.
16. G.Ch. Lichtenberg, Pochwała wątpienia. Bruliony i inne pisma, wyb., przekł., wstęp i przyp. T. Zatorski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 239.
17. C. Miłosz, Ars Poetica?, w: tegoż Wiersze, t. 3, Znak, Kraków 2003, s. 78.
18. F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1880-1882, w: tegoż Kritische Studienausgabe, t. 9, hrsg. G. Colli, M. Montinari, dtv, München 1988, s. 211.
19. F. Pessoa, A. Mora i in., Die Rückkehr der Götter, hrsg., übers. S. Dix, Fischer, Frankfurt/M. 2008, s. 7.
20. F. Pessoa, Do Adolfa Casais Monteiro, przeł. E. Hrankowska-Jura, „Literatura na Świecie” 1988 nr 2, s. 266-270.
21. F. Pessoa, Dokumente zur Person und ausgewählte Briefe, hrsg., übers. G.R. Lind, Fischer, Frankfurt/M.1998, s. 162.
22. F. Pessoa, Księga niepokoju, przeł. M. Lipszyc, Świat Literacki, Warszawa 2007, s. 238, fr. 299.
23. R. Reis, Niezliczeni przebywają w nas, przeł. M. Lipszyc, „Literatura na Świecie” 2003 nr 10/11/12, s. 63.
24. K. Rutkowski, Zakochany Stendhal. Dziennik wyprawy po imię, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
25. A. Tabucchi, Wer war Fernando Pessoa?, übers. K. Fleischanderl, Hanser, München–Wien 1992, s. 11.
26. D.L. Thompson, Daniel Dennett, Continuum, London–New York 2009, s. 19.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

280

End page:

292

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund