Object structure

Title:

Oddziaływanie dzikich zwierząt kopytnych na lasy pogranicza mazursko-kurpiowskiego na przełomie XX i XXI wieku = The effect of wild ungulate mammals on forests in the Mazurian-Kurpie borderland area of Poland at the turn of the 20th and 21st centuries

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 1 (2014)

Creator:

Grabińska, Bożenna (1952- )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

ungulate mammals ; lasy ; Kurpie region ; Masuria

References:

1. Aulak W., Babińska-Werka J., 1990, Preference of different habitats and age classes of forest by roe deer, Acta Theriologica, 35, 3-4, s. 289-298. ; 2. Bobek B., Morow K., Perzanowski K., Kosobucka M., 1992, Jeleń. Monografia przyrodniczołowiecka, Wydawnictwo Świat, Warszawa. ; 3. Borkowski J., Obidziński A., 2003, The composition of the autumn and winter diets in two Polish population of fallow deer, Acta Theriologica, 48, 4, s. 539-546. ; 4. Borowski S., Kossak S., 1975, The food habits of deer in the Białowieża Primeval Forest, Acta Theriologica, 20, 32, s. 463-506. ; 5. Bujack J.G., 1839, Das Johann Sigismund Margraf zu Branderburg von 1612-1619 an allerei Wildprogeschlagen und gefangen, Preussiche Provinzial Blätter, 21, s. 236-253. ; 6. Bujack J.G., 1900, Zum Andenken an die Mitglieder des Preußischen Landtags im Februar 1813 zu Königsberg und an die Thaten der preußischen Landwehr und das preußische National-Kavallerie-Regiment in den Jahren 1813 und 1814, Königsberg in Preussen. ; 7. Crete M., Courtois R., 1997, Limiting factors might obscure population regulation of moose (Cervidae: Alces alces) in unproductive boreal forests, Journal of Zoology, 242, 4, s. 765-781. ; 8. Dzięciołowski R., 1969, The Quantity, Quality, and Seasonal Variation of Food Resources Available to Red Deer in Various Environmental Conditions of Forest Management, Forest Research Institute, Warsaw. ; 9. Dzięciołowski R., 1971, Sytuacja troficzna populacji jeleni w zależności od warunków środowiskowych, Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, 403. ; 10. Dzięciołowski R., 1974, Selection of browse twigs by moose, Acta Theriologica, 19, 18, s. 273-281. ; 11. Dzięciołowski R., Pielowski Z., 1975, Łoś, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. ; 12. Dzięciołowski R., Pielowski Z., 1993, Łoś, Wydawnictwo Anton-5, Warszawa. ; 13. Dzięgielewski S., 1948, Jeleń mazurski, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 58-64. ; 14. Dzięgielewski S., 1973, Jeleń, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. ; 15. Fafiński W., 1968, Zwierzostan Warmii i Mazur dawniej i dziś, Łowiec Polski, 16, s. 4-5. ; 16. Genov P., 1981a, Significance of natural biocenonoses and agrocenoses as the source of food for wild boar (Sus strofa L.), Ekologia Polska, 29, s. 117-136. ; 17. Genov P., 1981b, Food composition of wild boar in north-eastern and western Poland, Acta Theriologica, 26, 10, s. 185-206. ; 18. Gębczyńska Z., 1980, Food of the roe deer and red deer in the Białowieża Primeval Forest, Acta Theriologica, 25, 40, s. 487-500. ; 19. Goetz J., 1948a, Rozmieszczenie zwierzyny na Pomorzu, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 40-49. ; 20. Goetz J., 1948b, Ostatnie tury na Pomorzu, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 51-52. ; 21. Goetz J., 1948c, Łoś na Pomorzu Wschodnim, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 53-55. ; 22. Goetz J., 1948d, Rzadka zwierzyna, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 75-76. ; 23. Grabińska B., 2011, Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 228. ; 24. Haber A., 1961, Gospodarstwo łowieckie, PWN, Warszawa. ; 25. Heptner V.G., Nasimovic A.A., Bannikov A.G., 1966, Mlekopitajuščije Sovietskogo Sojuza. I. Parnokopytnyje i nieparnokopytnyje, Wysšaja Škola, Moskva. ; 26. Kałuziński J., Bresiński W., 1976, The effect of the European hare and roe deer population on the yields of cultivated plants, [w:] Ecology and Management of European Hare Populations, red. Z. Pielowski, Z. Pucek, PWRiL, Warszawa, s. 247-253. ; 27. Kondracki J., 1991, Typologia i regionalizacja środowiska przyrodniczego, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 561-604. ; 28. Kossak S., 1976, The complex character of the food preferences of Cervidae and phytocenosis structure, Acta Theriologica, 21, 27, s. 359-373. ; 29. Kossak S., 1983, Trophic relation of roe deer in a fresh deciduos forest, Acta Theriologica, 28, 6, s. 83-127. ; 30. Kossak S., 1992, Foraging habits and behaviour of moose calves in virgin forests, Acta Theriologica, 37, 1-2, s. 51-61. ; 31. Massei G., Genov P.V., Staines B.W., 1996, Diet, food availability and reproduction of Wild boar in a Mediterranean coastal area, Acta Theriologica, 41, 3, s. 307-320. ; 32. Matuszkiewicz J.M., 2008, Geobotanical Regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski), IGiPZ PAN, Warszawa, www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/roslinnosc/regionymapa/homepl.html ; 33. Matuszkiewicz J.M., Degórski M., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2013, Modele długookresowej ewolucji fitocenoz leśnych regenerujących na terenach porolnych na pograniczu mazursko-kurpiowskim, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 240 ; 34. Morow K., 1976, Food habits of moose from Augustów forest, Acta Theriologica, 21, 5, s. 101-114. ; 35. Pałczyński A., 1988, Bagna Biebrzańskie, LOP, Warszaw. ; 36. Pielowski Z., 1999, Sarna, Oficyna Edytorska Wydawnictwo Świat", Warszaw. ; 37. Pucek Z., Raczyński J. (red.), 1983, Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce, mapy, PWN, Warszawa. ; 38. Siuda A., Żurowski W., Siuda H., 1969, The food of the roe-deer, Acta Theriologica, 14, 18, s. 247-262. ; 39. Sondej I., Jaroszewicz B., 2010, Konsekwencje aktywności dzików (Sus scrofa L) dla roślin, Wiadomości Ekologiczne, 56, 1, s. 3-11. ; 40. Śliwiński T., 1948, Odżywianie zwierzyny płowej, Łowiec Polski, 1-4.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

1

Start page:

95

End page:

114

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.1.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: