Object structure

Title:

Kształt terytorialny Polski według mapy rosyjskiej (1914) i sowieckiej (1944)

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

s. 249-264

Subject and Keywords:

Polska -- granice -- 1900-1945 -- źródła [KABA] ; Wojna światowa (1914-1918) -- kwestie terytorialne -- Polska [KABA] ; Wojna światowa (1939-1945) -- kwestie terytorialne -- Polska [KABA] ; Polska -- granice -- projekty -- Rosja -- 1914-1918 r. [JHPBN] ; Polska -- granice -- projekty -- 1939-1945 r. [JHPBN] ; Polska -- granice -- 1944-1956 r. [JHPBN] ; Polska -- granice -- Związek Radziecki -- 1900-1945 [KABA] ; Związek Radziecki -- granice -- Polska -- 1900-1945 [KABA]

References:

Achmatowicz A., Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914-1915, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003.
Eberhardt Piotr, Polska granica wschodnia 1939-1945, Editions-Spotkania, Warszawa 1992.
Musiał Bogdan, „Niechaj Niemcy się przesuną”, Stalin, Niemcy i przesunięcie granic Polski na Zachód, „Arcana” nr 1, 2008.
Nowak Andrzej, Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Wschodniej, Wyd. Arcana, Kraków 2004.
Nowak Andrzej, Polacy, Rosjanie i Biesy, Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Wyd. Arcana, Kraków 1998.
Piszczkowski T., Odbudowanie Polski 1914-1921. Historia i Polityka, Księgarnia Polska „Orbis”, Londyn 1969.
Toporowicz W., Sprawa polska w polityce rosyjskiej 1914-1917, PWN, Warszawa 1973.
Zgórniak M., Terytorium Polski w planach wojennych państw centralnych i Rosji w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej — 1914 rok, „Dzieje Najnowsze” R. XXXVI, nr 3, 2004, s. 19-32.
Żenczykowski T., Polska Lubelska 1944, Wydawnictwo Editions — Spotkania, Paris 1987.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

44

Start page:

249

End page:

264

Resource Type:

Artykuł - inny cytowalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R