Object structure

Title:

Straż Kresowa wobec kwestii białoruskiej : deklaracje i praktyka

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Creator:

Gierowska-Kałłaur, Joanna

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

p. 21-63 ; Text pol., sum. eng., rus.

Subject and Keywords:

Straż Kresowa ; Belarusians - Poland - 20th c. ; Polish-Belarussian relations 20th c. ; Poland - 1918-1921 (war of the borders)

References:

Gierowska-Kałłaur J. 2003. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919-9 września 1920). Warszawa.
Nowacki T. W. 1996. W Szkic do dziejów Zetu. W Zet w walce o niepodległość i budowę państwa. Szkice i wspomnienia, red. T. W. Nowacki, Warszawa.
Tarasiuk D. 2005. „Rada Polska Ziemi Mińskiej (1917-1918)”. Acta-Albaruthenica. Nawukowotearetyczny czasopism 5.
Zielińska N. 2006. Towarzystwo Straży Kresowej 1918-1927. Lublin.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

44

Start page:

21

End page:

63

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

rus ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure