Object structure

Title:

Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar = Citations and impact of the Polish geographical centers by Google Schoolar

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

bibliometria ; cytowania ; ośrodki geograficzne ; Google Scholar ; Polska

References:

1. Aalbers M.B., Rossi U., 2009, Anglo-American/Anglophone hegemony, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopedia of Human Geography, 1, Elsevier, New York, s. 116–121.
2. Bajerski A., 2008, Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii, Czasopismo Geograficzne, 79, 3, s. 367–382.
3. Bajerski A., 2008, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579–589.
4. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319–333.
5. Bański J., 2012, Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 199–217.
6. Bański J., Ferenc M., 2013, "International" or "Anglo-American" journals of geography? Geoforum, 45, s. 285–295.
7. Błocki Z., Życzkowski K., 2013, Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki, Nauka, 2, s. 37–46.
8. Garfield G., 1965, Can citation indexing be automated?, [w:] M.E. Stevens, V.E. Giuliano, L.B. Heilprin (red.), Statistical Association Methods for Mechanized Documentation. Symposium Proceedings. Washington 1964, National Bureau of Standards Miscellaneous Publications, 269, Washington, s. 189–192.
9. Harris Ch.D., 1980, Annotated world list of selected current geographical serials, University of Chicago Geography Research Papers, 194, Committee on Geographical Studies, Chicago.
10. Harzing A.W., 2011, The Publish or Perish Book. Part 1-3, Tarma Software Research, Melbourne.
11. Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., 2011, Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce, [w:] Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 9–25.
12. Lisowski A., 2010, O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 171–198.
13. Paasi A., 2005, Globalisation, academic capitalism and the uneven geographies of international journal publishing spaces, Environment and Planning A, 37, 5, s. 769–789.
14. Racki G., 1998, Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981–1995 (na podstawie National Citation Report – Poland), Przegląd Geologiczny, 2, s. 133–137.
15. Racki G., 2001, Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports – Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii, Przegląd Geologiczny, 7, s. 584–590.
16. Racki G., 2003, Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej, Przegląd Geograficzny, 75, 1, s. 101–119.
17. Racki G., Drabek A., 2013, Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać?, Forum Akademickie, 2, s. 40–43.
18. Rykiel Z., 2011, Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii, Przestrzeń Społeczna, 1, s. 1–11.
19. Skalska-Zlat M., 1988, Bibliometria – pojęcia, metody, kierunki badań, Roczniki Biblioteczne, 32, 2, s. 259–283.
20. Stachowiak K., Bajerski A., 2012, Związki geografii z innymi dyscyplinami – próba analizy bibliometrycznej, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Związki geografii z innymi naukami, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 7, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 109–132.
21. Śleszyński P., 2009, Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 551–578.
22. Śleszyński P., 2013, Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r., Studia Regionalne i Lokalne, 3 (53), s. 75–88.
23. Wilczyński W., 2011, Kontrowersje wokół jedności i tożsamości geografii, Przestrzeń Społeczna, 1, s. 220–228.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

599

End page:

627

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: