Object structure

Title:

Nowe podejścia badawcze w geografii zdrowia w literaturze anglosaskiej = New research approaches in the geography of health as exemplified in scientific literature in the English-speaking world

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Creator:

Kretowicz, Paweł

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

geography of health ; research approaches ; scientific literature ; English-speaking world

References:

1. A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health, 2010, Commission on Social Determinants of Health, Discussion Paper 2, Action on the Social Determinants of Health, Debates, Policy & Practice, Case Studies, WHO. ; 2. A Dictionary of Epidemiology, 2008, International Epidemiological Association, Oxford UniversityPress, Oxford, Fifth Edition. ; 3. Beland F., Birch S., Stoddart G., 2002, Unemployment and health: contextual-level influences on the production of health in populations, Social Science & Medicine, 55, 11, s. 2033–2052. ; 4. Bentham G., 1988, Migration and morbidity: implications for geographical studies of diseases, Social Science & Medicine, 26, 1, s. 49–54. ; 5. Boyle P., 2004, Population geography: migration and inequalities in mortality and morbidity, Progress in Human Geography, 28, 6, s. 767–776. ; 6. "Black Report" – Inequalities in Health, 1980, Report of a Research Working Group, Department of Health and Social Security, London. ; 7. Brown T., Duncan C., 2000, London's burning: recovering other geographies of health, Health & Place, 6, 4, s. 363–375. ; 8. Brown T., Moon G., 2004, From Siam to New York: Jacques May and the 'foundation' of medical geography, Journal of Historical Geography, 30, 4, s. 747–763. ; 9. Country Comparison – Life Expectancy at Birth, 2011, CIA – The World Factbook, https://www.cia.gov (10.06.2013). ; 10. Cummins S., Curtis S., Diez-Roux A.V., Macintyre S., 2007, Understanding and representing 'place' in health research: A relational approach, Social Science & Medicine, 65, 9, s. 1825–1838. ; 11. Curtis S., Jones I. R., 1998, Is there a place of geography in the analysis of health inequality?, Sociology of Health & Illness, 20, 5, s. 645–672. ; 12. Cutchin M., 2007, Therapeutic landscapes for older people: care with commodofication, liminality, and ambiguity, [w:] A. Williams (red.), Therapeutic Landscapes, Ashgate, Aldershot, s. 181–198. ; 13. Diez-Roux A.V., 2001, Investigating neighborhood and area effects on health, American Journal of Public Health, 91, 11, s. 1783–1789. ; 14. Evans R., Stoddart G., 1990, Producing health, consuming health care, Social Science & Medicine, 31, 12, s. 1347–1363. ; 15. Gatrell A.C., Elliot S.J., 2009, Geographies of Health – An Introduction, Wiley-Blackwell, West Sussex, Second Edition. ; 16. Gesler W.M., 1992, Therapeutic landscapes: medical issues in light of the new cultural geography, Social Science & Medicine, 34, 7, s. 735–746. ; 17. Gesler W., Bird S.T., Oljeski S., 1997, Disease ecology and a reformist alternative: the case of infant mortality, Social Science & Medicine, 44, 5, s. 657–671. ; 18. Gesler W.M., Kearns R.A., 2002, Culture/Place/Health, Routledge, London. ; 19. Graham H., 2004, Social determinants and their unequal distribution: clarifying policy understandings, The Milbank Quarterly, 82, 1, s. 101–124. ; 20. Green J., Tones K., 2010, Health Promotion: Planning and Strategies, Sage Publications, London. ; 21. Guidotti T.L., Moses M.S., 2007, Toxicological basis for risk assessment, [w:] M. Robson, W. Toscano (red.), Risk Assessment for Environmental Health, Wiley&Sons, Minneapolis, s. 55–84. ; 22. Gunn S.W.A., 1990, Multilingual Dictionary of Disaster Medicine and International Relief –English, Français, Espańol, Arabic, Kluwer Academic Publishers, Boston. ; 23. Health Technology Assessment Glossary, 2006, International Network of Agencies for Health Technology Assessment, www.inahta.org. (10.06.2013). ; 24. Jabłoński L. (red.), 1996, Epidemiologia, Podręcznik dla lekarzy i studentów, Folium, Lublin. ; 25. Jędrychowski W., 2002, Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 26. Jones K., Moon G., 1993, Medical geography: taking space seriously, Progress in Human Geography, 17, 4, s. 515–524. ; 27. Kearns R., 1993, Place and health: towards a reformed medical geography, The Professional Geographer, 45, 2, s. 139–147. ; 28. Kearns R.A., Barnett J.R., 2000, "Happy Meals" in the Starship Enterprise: interpreting a moral geography of health care consumption, Health & Place, 6, 2, s. 81–93. ; 29. Koch T., 2005, Cartographies of disease: Maps, mapping, and medicine, Redlands, ESRI Press, s. 24–26. ; 30. Kolago C. (red.), 1966, Geografia medyczna, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3/4. ; 31. Krieger N., 2000, Discrimination and health, [w:] L. Berkman, I. Kawachi (red.), Social Epidemiology, Oxford University Press, Oxford, s. 36–75. ; 32. Krieger N., 2001, Theories for social epidemiology in the 21st century: an ecosocial perspective, International Journal of Epidemiology, 30, 4, s. 668–677. ; 33. Krieger N., 2009, Putting health inequities on the map: social epidemiology meets medical/ health geography – an ecosocial perspective, GeoJournal, 74, 2, s. 87–97. ; 34. Kretowicz P., 2010, Delimitacja miejskiej przestrzeni usługowej w strefie oddziaływań szpitali krakowskich, [w:] J. Słodczyk, A. Dębicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Studia Miejskie, 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 105–116. ; 35. Kretowicz P., 2011a, Źródła danych w badaniach przestrzennego zróżnicowania poziomu zdrowia ludności, [w:] S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Zeszyt 2, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 19–34. ; 36. Kretowicz P., 2011b, Przestrzeń publiczna szpitali w wybranych miastach południowej Polski, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście – Przestrzeń publiczna miast", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191–202. ; 37. Lalonde M., 1974, A New Perspective on the Health of Canadians. A Working Document, Government of Canada, Ottawa. ; 38. Łęcka I., 2004, Powolny rozwój geografii medycznej, [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznaniu środowiska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 743–774. ; 39. Łęcka I., 2006, Schematy poznawcze a geograficzne badania nad zdrowiem i chorobą, [w:] W. Maik (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 223–234. ; 40. Łęcka I., 2011, Koncepcje i metody badań w geografii medycznej, [w:] W. Maik (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 101–112. ; 41. Macintyre S., Ellaway A., Cummins S., 2002, Place effects on health: how can we conceptualise, operationalise and measure them?, Social Science & Medicine, 55, 1, s. 125–139. ; 42. May J.M., 1950, Medical geography: its methods and objectives, Geographical Review, 40, s. 9–41, tłum. pol. C. Kolago, 1966, Geografia medyczna, PZLG, 3, s. 35–38. ; 43. Marmot M.G., 1994, Social differentials in health within and between populations, Daedalus, 123, 4, s. 197–216.50. Pantylej W., 2008a, Kierunki badań w geografii medycznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 69, 2, s. 145–157. ; 44. Marmot M., 2005, Social determinants of health inequalities, Lancet, 365, s. 1099–1104. ; 45. McLafferty S., Chakrabarti R., 2009, Locating diversity: Race, nativity and place in health disparities research, GeoJournal, 74, 2, s. 107–113. ; 46. McLeod K.S., 2000, Our sense of Snow: the myth of John Snow in medical geography, Social Science & Medicine, 50, 7-8, s. 923–935. ; 47. Meade M.S., Emch M., 2010, Medical Geography, The Guilford Press, New York, Third Edition. ; 48. Michalski T., 1999, Nowe nurty w światowej i polskiej geografii medycznej, Kwartalnik Geograficzny, 4 (12), s. 85–89. ; 49. Michalski T., 2001, Próba nowego podziału geografii medycznej, [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 109–115. ; 50. Pantylej W., 2008a, Kierunki badań w geografii medycznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 69, 2, s. 145–157. ; 51. Pantylej W., 2008b, Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990–2002, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. ; 52. Parr H., 2002, Medical geography: diagnosing the body in medical and health geography, Progress in Human Geography, 26, 2, s. 240–251. ; 53. Przewoźniak L., 2000, Społeczne przyczyny choroby, [w:] A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C.W. Włodarczyk (red.), Zdrowie publiczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków. ; 54. Reforma NFZ. Materiały z konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia, 22 marca 2013 r. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/prezent_decentnfz_20130322ppp.pdf 1. 06.2013). ; 55. Schærström A., 1999, Apparent and actual disease landscapes. Some reflections on the geographical definition of health and disease, Geografiska Annaler, 81, 4, s. 235–242. ; 56. Siemiński M., 2001, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 57. Smith G.D., Bartley M., Blane D., 1990, The Black Report on socioeconomic inequalities in health 10 years on, British Medical Journal, 301, s. 373–377. ; 58. Smith S.J., Easterlow D., 2005, The strange geography of health inequalities, Transactions of the Institute of British Geographers, NS 30, 1, s. 173–190. ; 59. Smyth F., 2005, Medical geography: therapeutic places, spaces and networks, Progress in Human Geography, 29, 4, s. 488–495. ; 60. Spielman S.E., Yoo E., 2009, The spatial dimensions of neighborhood effects, Social Science & Medicine, 68, 6, s. 1098–1105. ; 61. Syme L., 1994, The social environment and health, Daedalus, 123, 4, s. 79–86. ; 62. Szafranowicz P., 2005, Środowiska terapeutyczne – nowe podejście do problematyki przestrzeni obiektów służby zdrowia, [w:] M. Czepczyński (red.), Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 1–23. ; 63. The American Heritage Stedman's Medical Dictionary, 1995, Houghton Mifflin, Boston, MA ; 64. Townsend P., Davidson N., Whitehead M., 1988, Inequalities in Health, Penguin, London. ; 65. Veenstra G., Luginaah I., Wakefield S., Birch S., Eyles J., Elliott S., 2005, Who you know, where you live: social capital, neighbourhood and health, Social Science & Medicine, 60, 12, s. 2799–2818. ; 66. Verheij R. A., 1996, Explaining urban–rural variations in health: A review of interactions between individual and environment, Social Science & Medicine, 42, 6, s. 923–935. ; 67. Wilkinson R.G., 1996, Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality, Routledge, London. ; - ; 68. Wilkinson R.G., 2001, Mind the Gap: Hierarchies, Health and Human Evolution, Yale University Press, New Haven. ; 69. Wysocki M.J., Miller M., 2003, Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne, Przegląd Epidemiologiczny, 57, 3, s. 505–512.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

549

End page:

571

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: