Object structure

Title:

Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II = Organisational and ownership transformations among national road carriers in Poland, the Czech Republic and Slovakia - Part II

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Ciechański, Ariel

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

road transportation ; systemic transformation ; privatization ; deregulation ; road carriers ; geography of enterprises ; Poland ; Czechia ; Slovakia

References:

1. Československá státní automobilová doprava, bez daty, http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_ automobilov%C3%A1_doprava (25.10.2012). ; 2. Historie podniku ČSAD, bez daty, prywatna strona internetowa Liaz navždy!, www.liaznavzdy.cz/ČSAD.php (25.10.2012). ; 3. Koncepcia transformácie a privatizácie štátnych podnikov slovenskej autobusovej dopravy, bez daty, www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=4451 (12.10.2012). ; 4. Lebl M., bez daty, České akcie z kupónové privatizace, www.miras.cz/akcie/ceske-akcie.php (27.10.2012). ; 5. Olsson M., 1999, Ownership Reform and Corporate Governance. The Slovak Privatisation Process in 1990–1996, Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History, 49, Uppsala University, Uppsala. ; 6. Opletal J., Ryba J., 1996, Case Study: Czech Republic, Privatisation and Regulation of Road Freight Transport, ECMT Seminar, Paris. ; 7. Přes sto akcií v RM-Systému zůstává, 2002, http://ekonomika.idnes.cz/pres-sto-akcii-v-rm-systemu-zustava-db0-/ekoakcie. aspx?c=A011221_141333_ekoakcie_ven (29.10.2012). ; 8. Správa o fungovaní spoločností s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR vrátane návrhu na predaj majetkových účastí, 2011, www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19079 1. 01.2013). ; 9. Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 5–44. ; 10. Taylor Z., Ciechański A., 2008, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619–640. ; 11. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie, Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa. ; 12. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 151–172. ; - ; 13. Urbanek V., 2001, Co se stalo s vašimi akciemi - část 3, http://zpravy.kurzy.cz/19283-co-se-stalo-s-vasimi-akciemi-cast-3 (27.10.2012). ; 14. Usnesení vlády České Republiky ze dne 17. března 1993 č. 124+P k privatizačním projektům, které prošly připomínkovým řízením ve smyslu usnesení vlády z 29. července 1992 č. 510 o projednávání a schvalování privatizačních projektů, ve znění usnesení vlády z 1. září 1992 č. 562 o změně v pravidlech vlády, kterými se upravuje projednávání a schvalování privatizačních projektů a usnesení vlády z 24. února 1992 č. 79 (materiál č. 21), 1993, http://kormoran.vlada.cz (5.11.2012). ; 15. Usnesení vlády České Republiky ze dne 12. května 1993 č. 239+P k privatizačním projektům, které prošly připomínkovým řízením ve smyslu usnesení vlády z 29. července 1993 č. 510, o projednávánía schvalování privatizačních projektů, ve znění usnesení vlády z 23. září 1992 č. 562, usnesení vlády z 24. února 1993 č. 79 a usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, 1997, http://kormoran.vlada.cz (31.10.2012). ; 16. Usnesení vlády České Republiky ze 15. září 1993 č. 510+P o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (materiál č. 1., 1993, http://kormoran.vlada.cz (6.11.2012). ; 17. Usnesení vlády České Republiky ze dne 22. září 1993 č. 526+P o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (materiál č. 5), 1993, http://kormoran.vlada.cz (1.11.2012). ; 18. Usnesení vlády České Republiky ze dne 29. září 1993 č. 543+P k rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (materiál č. 6), 1993, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012). ; 19. Usnesení vlády České Republiky ze dne 20. října 1993 č. 590+P o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (materiál č. 9), 1993, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012). ; 20. Usnesení vlády České Republiky ze dne 27. října 1993 č. 613+P o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby(materiál č. 10), 1993, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012). ; 21. Usnesení vlády České Republiky ze dne 22. března 1995 č. 180 o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), 1995, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012). ; 22. Usnesení vlády České Republiky ze dne 24. dubna 1996 č. 255+P o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 129), 1996, http://kormoran.vlada.cz 1. 11.2012). ; 23. Usnesení vlády České Republiky ze dne 12. února 1997 č. 76+P o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 146), 1997, http://kormoran.vlada.cz (5.11.2012). ; 24. Usnesení vlády České Republiky ze dne 23. července 1997 č. 460+P o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 154), 1997, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012). ; 25. Usnesení vlády České Republiky ze dne 27. srpna 1997 č. 527+P o rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, 1997, http://kormoran.vlada.cz (31.10.2012). ; 26. Usnesení vlády České Republiky ze dne 21. června 2000 č. 638+P o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, 2000, http://kormoran.vlada.cz (31.10.2012). ; 27. Usnesení vlády České Republiky ze dne 12. června 2002 č. 620+P o rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 193), 2002, http://kormoran.vlada.cz 1. 10.2012). ; 28. Usnesení vlády České Republiky ze dne 19. června 2002 č. 667+P o rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 194), 2002, http://kormoran.vlada.cz 1. 10.2012). ; 29. Usnesení vlády České Republiky ze dne 9. července 2003 č. 681+P o rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 200), 2003, http://kormoran.vlada.cz 1. 10.2012). ; 30. www.arriva.cz – oficjalny serwis internetowy Arriva holding Česká Republika (10.01.2013). ; 31. www.cadblansko.cz – oficjalny serwis internetowy ČAD Blansko (10.01.2012). ; 32. www.icomtransport.cz – oficjalny serwis internetowy ICOM Transport (29.11.2012). ; 33. www.kamim.sk – prywatny serwis internetowy m.in. przedsiębiorstw SAD (09.01.2012,1.07.2012). ; 34. www.morava.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Morava (28.11.2012). ; 35. www.natfund.gov.sk – Fond Národného Majetku Slovenskej Republiky (Fundusz MajątkuNarodowego Republiki Słowackiej) (09.01.2012). ; 36. www.or.justice.cz – Obchodní rejstřík a sbírka listin (Rejestr Handlowy Republiki Czeskiej (30.10.2012). ; 37. www.orsr.sk – Obchodný Register Slovenskej Republiky (Rejestr Handlowy Republiki Słowackiej (9.01.2012). ; 38. www.osnado.cz – oficjalny serwis internetowy firmy OSNADO (10.01.2012). ; 39. www.praha.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Praha (28.11.2012). ; 40. www.sadmi.sk – oficjalny serwis internetowy Slovenská autobusová doprava Michalovce (10.02.2012). ; 41. www.skand.sk – oficjalny serwis internetowy Skand Skalica (9.01.2012). ; 42. www.studentagency.cz – oficjalny serwis internetowy Student Agency (25.01.2013). ; 43. www.teplice.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Teplice (28.11.2012). ; 44. www.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Česká Republika (28.11.2012). ; 45. www.vychodnicechy.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Východní Čechy (28.11.2012). ; 46. Zoznam predajov akcií k 31.12.2008, 2009, www.natfund.gov.sk (12.01.2012).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

515

End page:

547

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: