Object structure

Title:

Geneza i treść aktu abdykacji Stanisława Augusta

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Creator:

Zielińska, Zofia (1944- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

p. 43-68 : ill. ; Summary in English. ; Text of source fre.

Subject and Keywords:

Stanisław August Poniatowski (King of Poland ; 1732-1798) - abdication ; Poland - 1764-1795 (Stanisław August Poniatowski)

References:

Askenazy S., Przymierze polsko–pruskie, Warszawa 1901. ; Bezborodko I., Żurnał priebywanija Jego Wieliczestwa korola polskago Stanisława Awgusta w Grodnie 1795–1796. godow, wyd. M.F. De Pule, „Cztienija w Impieratorskom obszczestwie istorii i driewnostiej rossijskich pri Moskowskom uniwiersitietie”, 1870, ks. 3, s. 77–80. ; Correspondance inédite du roi Stanislas–Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin 1764–1777, wyd. C. Mouÿ, Paris 1875. ; Dembiński B., William Gardiner, ostatni minister W. Brytanii na dworze Stanisława Augusta, w: Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, t. 1, Lwów 1936, s. 259–260. ; Góralski Z., Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej, Warszawa 1988. ; Iłowajski D., Sejm grodzieński roku 1793, Poznań 1872. ; Jankowska J., Dzieje zbioru pod nazwą „Archiwum Królestwa Polskiego”, „Archeion”, 44, 1966, s. 113–126. ; Kalinka W., Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, t. 2, Dokumenta do historyi drugiego i trzeciego podziału, Kraków 1891, s. 231–234. ; Kądziela Ł., Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792–1793, Warszawa 1993. ; Komarzewski J., Coup d’oeil rapide sur les causes réelles de la décadence de la Pologne, Paris 1807. ; Konopczyński W., Konfederacja Barska, Warszawa 1991, t. 1, s. 173; t. 2, s. 688. ; Lord R.H., Drugi rozbiór Polski, Warszawa 1984. ; Mann Z., Stanisław August na sejmie ostatnim, Warszawa 1938. ; Michalski J., Rejtan i dylematy Polaków w dobie pierwszego rozbioru, w: Michalski J., Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 1, Warszawa 2007, s. 165–167. ; Michalski J., Stanisław August Poniatowski, Warszawa 2009. ; „Obszczeje nastawlenije” (Instrukcja wspólna), Sbornik Impieratorskago Russkago Istoriczeskago Obszczestwa, t. 51, Sankt Peterburg 1886. ; Ogiński M.K., Pamiętniki — — o Polsce i Polakach, t. 1, Poznań 1870, s. 234–237 (Pamiętniki z ośmnastego wieku, t. 11). ; Pule M. De, Poslednij korol polskij w Grodnie i Litwa w ischodie XVIII wieka, „Osmnadcatyj wiek”, t. 4, wyd. P. Bartieniew, Moskwa 1869, s. 97–206. ; Riabinin J., Archiw Carstwa Polskago, cz. 1, Moskwa 1914. ; Rolle J., Stanisław August w Grodnie, w: tenże, Wybór pism, wyd. W. Zawadzki, t. 2, Gawędy historyczne, Kraków 1966, s. 376–378. ; Rostworowski E., Zdanie o królu polskim, w: tenże, Legendy i fakty XVIII w., Warszawa 1963, s. 457–494. ; Siemieński J., Rewindykacja archiwów koronnych, „Archeion”, 1, 1927, s. 43–70. ; Sievers J.J., Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, wyd. B. Grochulska i P. Ugniewski, Warszawa 1992. ; Smoleński W., Konfederacja targowicka, Kraków 1903. ; Stanislas-Auguste, Mémoires, wyd. A. Grześkowiak-Krwawicz i D. Triaire, Paris 2012. ; Stanisław August i książę Józef Poniatowski w świetle własnej korespondencji, wyd. B. Dembiński, Lwów 1905, s. 113 n. ; Tajna korespondencja z Warszawy 1792–1794 do Ignacego Potockiego, wyd. M. Rymszyna, A. Zahorski, Warszawa 1961, passim. ; Tyszkiewicz E., Króla Stanisława Augusta ostatni pobyt w Grodnie, „Rocznik Towarzystwa Historyczno–Literackiego w Paryżu”, R. 1873–1878, t. 1, Poznań 1879, s. 44–45. ; Zielińska Z., Autoportret polityczny Stanisława Augusta 1764–1772, w: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, ks. I, pod red. M. Mikołajczaka i in., Białystok–Katowice 2010, s. 587. ; Zielińska Z., Polska w okowach „systemu północnego” 1763–1766, Kraków 2012. ; Żywirska M., Ostatnie lata z życia króla Stanisława Augusta, wyd. 2 popr., Warszawa 1978.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

43

End page:

68

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: