Object structure

Title:

Sprawozdanie czterdzieste dziewiąte z działalności Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki za 1930 rok

Subtitle:

Otčet ... o D''jstviâh Komiteta Vspomagatel'noj Kassy dlâ Lic', Trudâŝihsâ na Naučnom Popriščé Imeni Osipa Mânovskago ; Sprawozdanie ... z Działalności Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki ; Sprawozdanie Kasy Imienia Józefa Mianowskiego ; Otčet Kassy Imeni Iosifa Mjanovskago ; Sprawozdanie ... z Czynności Komitetu Zarządzającego Kasą Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym imienia D-ra Medycyny Józefa Mianowskiego ; Sprawozdanie ... z Działalności za Rok ...

Contributor:

Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr med. J. Mianowskiego ; Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki

Publisher:

[s.n.] ; (Czcionkami Mi. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego)

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1930

Description:

20 cm ; Na drugiej pozycji w tytule liczebnik porządkowy ; Opis ost. tomu na podst. SPTN ; Od 1907 r. zm. formatu - 27 cm, od 1922 r. - 23 cm

Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

IFiS PAN, sygn. Pcz. 713 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Połączone biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego