Object structure

Title:

Consumption in the Preindustrial and Industrial Period: A Comment on Research Problems and Approaches

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 102 (2010)

Creator:

Kochanowicz, Jacek (1946-2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

p. 89-100

Subject and Keywords:

economic history - methodology ; consumption (economics) - research - methodology ; luxury ; industrialisation

References:

Augustyniak Urszula (ed.), Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku (Warsaw, 2009). ; Augustyniak Urszula, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (Warsaw, 2001). ; Augustyniak Urszula, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (Warsaw, 2004). ; Berger Peter L., The Capitalist Revolution: Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty (New York, 1986). ; Braudel Fernand, Civilisation matérielle, économie, et capitalisme, 3 vols. (Paris, 1979). ; Braudel Fernand, ‘Histoire et science sociale: La longue durée’, Annales E.S.C., xiii, 4 (1958), 725-53. ; Braudel Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (Paris, 1949). ; Burke Peter, The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-89 (Oxford, 1990). ; Clark Gregory, A Farwell to Alms: A Brief Economic History of the World (Princeton, 2007). ; Fogel Robert W., The Fourth Great Awakening and the Future of Egalitarianism (Chicago, 2000). ; Karpiński Andrzej, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne (Warsaw, 2000). ; Kopczyński Michał, Wielka transformacja: badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866-1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych (Warsaw, 2006). ; Kowecka Elżbieta, W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w. (Warsaw, 1984). ; Kuklo Cezary, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej (Warsaw, 2009). ; Kurtyka Janusz, Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV-XVII wiek) (Cracow, 1999). ; Kurtyka Janusz, ‘Posiadłość, dziedziczność i prestiż. Badania nad późnośredniowieczną i wczesnonowożytną wielką własnością możno­władczą w Polsce XIV-XVII wieku’, Roczniki Historyczne, lxiv (1999), 161-94. ; Kuznets Simon, Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread (New Haven, 1966). ; Le Roy Ladurie Emmanuel, ‘L’historie immobile’, Annales E.S.C., xxix, 3 (1974), 673-92. ; Le Roy Ladurie Emmanuel, Les paysans de Languedoc, 2 vols. (Paris, 1966). ; Mączak Antoni, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku (Warsaw, 1978). ; O’Rourke Kevin H. and Jeffrey G. Williamson, Globalization and History. The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy (Cambridge, Mass., 2000). ; Rostow Walt W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge, 1960). ; Sobczak Tomasz, Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku (Wrocław, 1968). ; Styś Wincenty, Drogi postępu gospodarczego wsi. Studium szczegółowe na przykładzie zbiorowości próbnej wsi Husowa (Wrocław, 1947). ; Wallerstein Immanuel, The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century (New York, 1974).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

102

Start page:

89

End page:

100

Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/102 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/102 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: