Object

Title: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II = Geographical research on disability with special reference to daily mobility of disabled people in urban space - Part II

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Józefowicz, Iwona

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Barnes C., Mercer G., 2008, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa. ; 2. Cebollada À., 2009, Mobility and labour market exclusion in the Barcelona Metropolitan Region, Journal of Transport Geography, 17, 3, s. 226–233. ; 3. Janiszewski M., 1988, Rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź. ; 4. Kraus R., Shank J., 1992, Therapeutic Recreation Service. Principles and Practice, William C. Brown, Dubuque, IA, 4 wyd. ; 5. Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B., 2001, Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. ; 6. Potrykowska A., 1983, Współzależności między dojazdami do pracy a strukturą społeczną i demograficzną regionu miejskiego Warszawy w latach 1950–1973, Dokumentacja Geograficzna, 2, Warszawa. ; 7. Szczepankowska B., Ostrowska A. (red.), 1998, Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom. ; 8. Taylor Z., Józefowicz I., 2012a, Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 261–278. ; 9. Taylor Z., Józefowicz I. 2012b, Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes, Journal of Transport Geography, 24, s. 155–172. ; 10. Tepper-Doll G., 1991, Sport in rehabilitation and recreation, [w:] P. Oja, R. Telama (red.), Sport for All, Elsevier Science, Amsterdam, s. 661–665. ; 11. Urbanowicz U., Burda-Świerz K., 2006, Dostęp osób niepełnosprawnych do opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej w dobie globalnych przemian społeczno-gospodarczych, [w:] H. Ochonczenko, A. Nowicka (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, Impuls, Kraków, s. 221–232. ; 12. Włodarczyk C.W., 1996, Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Łódź-Kraków-Warszawa. ; 13. Włodarczyk C.W., Sitko S., 1999, Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Łódź-Kraków-Warszawa. ; 14. Wolańska T., 2000, Rekreacja osób niepełnosprawnych, [w:] T. Łobożewicz (red.), Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych, DrukTur, Warszawa, s. 85–97. ; 15. www.myslecinek.pl – oficjalna strona internetowa Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” (23.09.2009). ; 16. www.zdmikp.bydgoszcz.pl – oficjalna strona internetowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (20.11.2009).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

4

Start page:

529

End page:

558

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:23832 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.4.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information