Object structure

Title:

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen) = Interdiurnal air pressure changes in Poznań as set against GWL (Grosswetterlagen) circulation types

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Creator:

Szyga-Pluta, Katarzyna ; Półrolniczak, Marek

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

bioclimate ; atmospheric pressure ; Grosswetterlagen atmospheric circulation ; Poznań

References:

1. Delyukov A., Didyk L., 1999, The effect of extra-low-frequency atmospheric pressure oscillations on human mental activity, International Journal of Biometeorology, 43, 1, s. 31–37.
2. Fortuniak K., Kożuchowski K., Papiernik Ż., 2000, Sezonowa zmienność ciśnienia atmosferycznego w Warszawie w XIX i XX wieku, Przegląd Geofizyczny, 45, 1, s. 17–32.
3. Gerstengarbe F.-W., Werner P.C., Rüge U., 1999, Katalog der Grosswetterlagen Europas (1881–1998) nach P. Hess and H. Brezowsky, Offenbach, Potsdam.
4. Gerstengarbe F.W., Werner P.C., 2005, Katalog der Großwetterlagen Europas (1881–2004) nach Paul Hess und Helmuth Brezowsky. 6. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes, Offenbach, Potsdam.
5. Hess P., Brezowsky H., 1977, Katalog der Grosswetterlagen Europas 1881–1976. 3. verbesserte und ergänzte Auflage, Berichte des Deutschen Wetterdienstes, 15 (113).
6. http://www.deutscher-wetterdienst.de/lexikon/download.php?file=Grosswetterlage.pdf (15.07.2011); http://www.pik-potsdam.de/uwerner/gwl/welcome.htm (15.07.2011).
7. Jankowiak J. (red.), 1976, Biometeorologia człowieka, PZWL, Warszawa.
8. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
9. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.
10. Koźmiński Cz., Michalska B., 2010, Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 73–84.
11. Migała K., 2005, Piętra klimatyczne w górach Europy a problem zmian globalnych, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2718, Studia Geograficzne, 78.
12. Półrolniczak M., 2009, Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji atmosferycznej, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, Geografia Fizyczna, 60, s. 115–132.
13. Półrolniczak M., 2010a, Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego na obszarze środkowej Europy w latach 1951–2000 jako czynnik wpływający na zdrowie człowieka, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 20, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
14. Półrolniczak M., 2010b, Sezony bioklimatyczne międzydobowych zmian ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu w drugiej połowie XX wieku, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, Geografia Fizyczna, 61, s. 73–89.
15. Ustrnul Z., Czekierda D., 2000, Air pressure extremes during the instrumental observation period in Warsaw, Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 108, s. 207–213.
16. Ustrnul Z., 2002, Ekstremalne wartości temperatury powietrza w Polsce w drugiej połowie XX wieku na tle warunków cyrkulacyjnych, Wiadomości IMGW, 25 (46), 4, s. 3–22.
17. Ustrnul Z., 2003, Zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych powietrza Polski z wykorzystaniem GIS, IMGW, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

423

End page:

435

Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund