Object structure

Title:

Bisoniana LXI. Joints and ligaments of hind-limbs of the European bison in its postnatal development

Creator:

Kobryńczuk, F.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1976

Description:

Badania przeprowadzono na zwłokach 71 żubrów (47 samców i 24 samic). Ponadto dokonano obserwacji powierzchni stawowych na kośćcach 48 żubrów (27 samców i 21 samic) stanowiących część zbiorów muzealnych Ośrodka Badań nad Anatomią Żubra przy Akademii Rolniczej w Warszawie. Padłe zwierzęta pochodziły z krajowych ośrodków hodowlanych.

Subject and Keywords:

Bison bonasus ; development ; hind-limbs ; ligaments ; postnatal development ; żubr ; kończyny miedniczne ; połączenia kości ; rozwój postnatalny

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

21

Issue:

4

Start page:

37

End page:

100

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.76-4

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Streszcz. ang ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego