Object structure

Title:

Bisoniana XLV. Chromosomes of European bison, domestic cattle and their hybrids

Creator:

Fedyk, S. ; Sysa, P.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1971

Description:

Opisano somatyczne chromosomy Bos taurus (Fig. 1), Bison bonasus (Fig. 2) i hybrydów B1 pomiędzy bydłem a żubrem (Fig. 3). U wszystkich tych zwierząt stwierdzono modalną liczbę chromosomów N2=60, u hybrydów zaś stosunkowo wysoki procent peridiploidalnych płytek metafazalnych (Tabela 1). W dyskusji zwrócono uwagę na niewystarczalność morfologicznych badań chromosomów gatunków wyjściowych i hybrydów w wyjaśnieniu problemu sterylności samców mieszańców pokolenia F.

Subject and Keywords:

Bison bonasus ; Bos taurus ; Bos taurus x Bison bonasus ; cattle ; chromosomes ; hybrids ; sterility ; chromosomy ; żubr ; bydło domowe ; hybryda

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

16

Issue:

30

Start page:

465

End page:

470

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.71-36

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Sum. ang ; pol.

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund