Object structure

Title:

Bisoniana XXV. The reproduction biology of European bison living in reserves and in freedom

Creator:

Krasiński, Z. ; Raczyński, J.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1967

Description:

Autorzy wykorzystali do badań urzędową dokumentację krajowych Ośrodków Hodowli Żubra w Białowieży, Niepołomicach, Pszczynie i w Borkach za okres 1954-1965, biorąc pod uwagę terminy pokryć, wycieleń i płeć potomstwa oraz obserwacje dotyczące innych przejawów aktywności płciowej krów i byków, zawarte w notatkach hodowlanych. Rozród żubrów na swobodzie badano analizując w kolejnych latach sezonowość wycieleń, przyrosty i rozwój wolno bytującego na terenie Puszczy Białowieskiej stada w okresie 1958-1966.

Subject and Keywords:

Białowieża Forest ; biology ; Bison bonasus ; freedom ; reproduction biology ; reserves

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

12

Issue:

29

Start page:

407

End page:

444

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.67-36

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego