Object structure
Title:

O pewnych wynikach badawczych będących rezultatem projektów KBN realizowanych przez IBS PAN * Metody archiwizacji danych pochodzących z automatycznych stacji meteorologicznych

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/1/2001/PMK/02

Creator:

Łomotowski, Janusz ; Rojek, Marian ; Studziński, Jan

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[5], 211-220 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 220

Abstract:

Poznawanie przyrody i zjawisk w niej zachodzących zależy nie tylko od stosowanych metod pomiarowych, ale również od możliwości opracowywania zebranych zbiorów danych i przekazywania informacji innym . badaczom. Wynalezienie druku pozwoliło zrewolucjonizować dostępność myśli , idei i metody przekazywania informacji, oparte głównie na przekazie ustnym i tradycji, były obarczone zbyt dużym błędem, co w konsekwencji hamowało rozwój nauk przyrodniczych. Dopiero druk pozwolił na gromadzenie i systematyzowanie doświadczeń wielu anonimowych autorów. Podwaliny teorii Newtona, Kopernika, Einsteina i wielu innych stworzyli bezimienni badacze zbierający dane będące świadectwem sprzeczności teorii z empirią.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2001-01-PMK-02

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: