Object structure
Title:

Wrotki piaszczystych brzegów jeziora Wigierskiego: streszczenie = Les rotifères des bords sablonneux du lac de Wigry: [résumé]

Creator:

Wiszniewski, Jerzy (1908–1944)

Publisher:

[wydawca nieznany]

Place of publishing:

[Warszawa]

Date issued/created:

1932

Description:

"Przedstawił K. Białaszewicz dn. 21 stycznia 1932 r. = Mémoire présenté par M. K. Białaszewicz dans la séance du 21 Janvier 1932" ; "Odbitka ze Sprawozdań z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego XXV, 1932. Wydział IV = Comptes Rendus des séances de la Société des Sciences et des lettres de Varsovie XXV 1932. Classe IV" ; 2 s. : 20 cm

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/971 ; click here to follow the link

Language:

pol, fre

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: