Object structure
Title:

Das Weibchen von Grammoptera ingrica Baeckmann = Samica chrząszcza Grammoptera ingrica Baeckmann

Creator:

Kinel, Jan (1886–1950)

Publisher:

Imprimerie de l’Universite

Place of publishing:

Cracovie

Date issued/created:

1917

Description:

"Extrait du Bulletin de l’Academie des Sciences de Cracovie, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles. Serie B; Sciences Naturelles, Avril—Juin 1917" ; 10 s. : 20 cm

Subject and Keywords:

Owady - chrząszcze (Grammoptera ingrica Baeckmann) - opis budowy ; Owady - chrząszcze (Grammoptera ingrica Baeckmann) - tabela przeglądowa gatunków ; Owady - chrząszcze (Grammoptera ingrica Baeckmann) - tabela przeglądowa gatunków - Polska

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/959 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: