Object structure

Name:

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 302 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

302

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,54-102,88 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (północny) wykopu – warstwy: 1 – słabo warstwowany piasek jasnoszary, 2 – piasek jasnoszary, 3c – ciemna sypka ziemia próchnicza, 4c – cięcie – jama, 5 – jasnożółte piaski z domieszką węglików drzewnych, 7 – ciemnobrunatna ziemia próchnicza – warstwa wegetacyjna, 10 – szare gliniaste piaski nasypowe, 11 – rudawe piaski zorsztynowane, 12 – ciemnoszare piaski ilaste, 13 – brunatne piaski z substancjami organicznymi

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Nowińska, Sława

Data:

1985 ; 14.08.1985

ID:

TDR/1985/10

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: