Object structure
Name:

Denar krzyżowy (krzyżówka)

Other names:

moneta wczesnośredniowieczna

Archaelogical site:

Kalisz Stare Miasto

Site-locality-cutting/cut:

Kalisz, ul. Henryka Pobożnego 13, wykop 30, warstwa 1-2

Location:

Kalisz-Stare Miasto (Polska)

Characteristics of the object- raw material:

miedź

Characteristics of the object- diameter:

14,5 mm

Characteristics of the object- weight:

0,932 g

Object description:

Awers: w obwódce krzyż perełkowy (?), w otoku znaki pseudolegendy ; Rewers: w obwódce krzyż kawalerski bez znaków, w otoku pseudolegenda ; Uwagi: fałszerstwo z epoki ; Emitent: ? ; Pochodzenie-mennica: ? ; Określenie: Corpus Nummorum Poloniae 538–541 lub 572–576

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz ; Kędzierski, Adam

Author (of drawing, photo, record):

Kędzierski, Adam

Data:

2006

Place of publication of results:

M. Bogucki, Forged coins in early mediewal Poland, Wiadomości Numizmatyczne, t. LII, 2008, s.209-236, poz. 27 ; T. Szczurek, B. Paszkiewicz, A. Tabaka, M. Bogucki, P. Ilisch, D. Malarczyk, we współpracy z P. Kaźmierczakiem, A. Kędzierskim, T. Nowakiewiczem i M. Sikorą, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Grosspolen, red. M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski [w:] Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar 1, Warszawa 2017, poz. 100C/14

Accession number:

KALISZ-55/2006/008

Chronology:

1. poł. XI w.

Subject and Keywords:

obieg pieniężny ; numizmatyka ; denar krzyżowy ; fałszerstwo ; Kalisz-Stare Miasto ; średniowiecze wczesne

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: