Object structure
Name:

Denar wczesnośredniowieczny

Other names:

moneta wczesnośredniowieczna

Archaelogical site:

Kalisz Stare Miasto, cmentarzysko

Site-locality-cutting/cut:

Kalisz, ul. Henryka Brodatego 13, wykop 17, w warstwie żółtych piasków pod skupiskiem kości ludzkich

Site-locality-depth:

102,10 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Stare Miasto (Polska)

Characteristics of the object- raw material:

srebro

Characteristics of the object- diameter:

16,8 mm

Characteristics of the object- weight:

0,491 g

Object description:

Awers: w obwódce książę w majestacie, w otoku legenda DVCIS BOLEZL A ; Rewers: w obwódce krzyż „krokwiasty”, między jego ramionami po cztery duże i cztery małe punkty, w otoku legenda DENRA [?] ; Emitent: Bolesław Krzywousty (1102-1138) ; Pochodzenie-mennica: Kraków ; Określenie: S. Suchodolski, typ 2

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz ; Kędzierski, Adam

Author (of drawing, photo, record):

Kędzierski, Adam

Data:

2006

Place of publication of results:

T. Szczurek, B. Paszkiewicz, A. Tabaka, M. Bogucki, P. Ilisch, D. Malarczyk, we współpracy z P. Kaźmierczakiem, A. Kędzierskim, T. Nowakiewiczem i M. Sikorą, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Grosspolen, red. M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski [w:] Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar 1, Warszawa 2017, poz. 100D/15

Accession number:

KALISZ-51/2006/74

Chronology:

2. dekada XII w.

Subject and Keywords:

obieg pieniężny ; numizmatyka ; denar piastowski ; Kalisz-Stare Miasto ; średniowiecze wczesne

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: