Object

Title: Ocena nabycia wybranych kompetencji przedmiotowych nauczycieli geografii oraz studentów-kandydatów na nauczycieli = The assessment of the selected subject competences acquired by geography teachers and student-candidates for teaching posts

Creator:

Osuch, Wiktor

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

References:

1. De Jong H., 2008, Aspekte der Ausbildung von Geographielehrer/inne/n In den Niederlanden, Geographie und Wirtschaftskunde Unterricht, 109, Wien, s. 27–32. ; 2. Erpenbeck J., Rosenstiel L. (red.), 2003, Handbuch Kompetenzmessung, Schäffer-Poeschl, Stuttgart. ; 3. Greń J., 1974, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa. ; 4. Kyriacou Ch., 1991, Essentials Teaching Skills, Blackwell, Oxford. ; 5. Kwiatkowska H., 2008, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. ; 6. Okoń W., 2001, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa. ; 7. Osuch W., 2010a, Kompetencje nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli, Prace Monograficzne, 570, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków. ; 8. Osuch W., 2010b, Efektywność akademickiego kształcenia kompetencji na studiach podyplomowych z geografii (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), [w:] E. Szkurłat, M. Tracz (red.), Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach nauczania, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, 1, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, s. 126-133. ; 9. Průcha J., 2006, Pedeutologia, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, s. 293–316. ; 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia, Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2110. ; 11. Vielhaber Ch., 2006, Wie viel Nachhaltigkeit verträgt das Schulfach Geographie und Wirtschaftskunde? Unterricht, 103, Wien, s. 17–24. ; 12. Vielhaber Ch., 2008, Standards und/ oder kompetenzen im GW-Unterricht? GW Unterricht, 110, Wien, s. 1–6.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

3

Start page:

395

End page:

410

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:2646 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

This page uses 'cookies'. More information