Object structure

Name:

KZG, I 498 B, 499 C, profil archeologiczny E wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka I 498 B, 499 C

Site-locality-sector:

I

Site-locality-ar:

498, 499

Site-locality-quarter:

498 B, 499 C

Site-locality-depth:

101,60-103,40 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny E wykopu – warstwy: 01 – humus, 02 – brunatna ziemia, 03 – czarnobrunatna ziemia, 04 – brązowa ziemia z kamieniami, 022 – kamienie w spągu „chaty z beczką” 021, 023 – czarna, przepalona ziemia- wypełnisko 021, 033 – szaro-niebieskawa ziemia z kamieniami, 034 – drobne kamienie w spągu 033- wypełnisko 074, 035 – brunatnoszara ziemia- wypełnisko 074, 036 – bruk kamienny- palenisko 073 w budynku 021, 037 – przepalona, ceglasta ziemia- palenisko 073, 038 – silnie przepalona ziemia- palenisko 073, 039 – żółtopomarańczowy piasek? glina?- wypełnisko 021, 040 – żółta glina na kamieniach 022- wypełnisko 021, 042 – silnie przepalona ziemia, 059 – szarobrunatna ziemia na zewnątrz budynku 021, 073 – palenisko w budynku 021, 074 – cięcie jamy w budynku 021 (jama „nad beczką”- nieckowate zagłębienie)

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Czernous, F.

Data:

1962 ; 23.07.1962

ID:

TDR/1962/265

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; budynek ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: