Object structure

Name:

KZG, VI 601 D, 602 C, plan archeologiczny wykopu, konstrukcje drewniane

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 601 D, 602 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

601, 602

Site-locality-quarter:

601 D, 602 C

Site-locality-depth:

101,70-102,18 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny konstrukcji drewnianych

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek czarno-biały; skala 1:10; 050 – konstrukcje drewniane- I poziom i II poziom po pobraniu próbek

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gula, Małgorzata

Data:

1997 ; 8-9.07.1997

ID:

TDR/1997/5

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; umocnienia ; konstrukcje drewniane ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: