Object structure

Name:

KZG, VI 501 B, plan archeologiczny kamieni ławy fundamentowej tzw. „kolegiaty św. Pawła” (fragment E części absydy)

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 501 B

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

501

Site-locality-quarter:

B

Site-locality-depth:

ok. 104,35-104,54

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan poziomy kamieni ławy fundamentowej tzw. „kolegiaty św. Pawła” (fragment E części absydy)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek czarno-biały; skala: 1:10; rzut poziomy kamieni ławy fundamentowej tzw. „kolegiaty św. Pawła” (fragment E części absydy); 309 – kamienie absydy

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gajewski, Leszek

Data:

1988 ; 08.1988

ID:

TDR/1988/18

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; architektura kamienna ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: