Object structure

Title:

How Polish Local Governments Will Utilize EU Funds For Suport of Regional Development

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/75/2004

Creator:

Cichocki, Krzysztof Stefan. Autor ; Bitner, Michał. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

16 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 16

Abstract:

This paper evaluates what part of the EU funds anticipated to co-finance Polish local infrastructure, can be absorbed by local governments in Poland and under what conditions. We give an overview of Polish and select EU regulations regarding financing local investment in Poland and suggest appropriate changes to the existing legal regulations which will make possible maximum utilization of the EU funds offered to Poland. We assess financial feasibility of Polish JST to finance investment from their own budgets and with help of debt, to cover their share in projects financed by structural funds. We also discuss estimations presented in the NPR with regard to their practical accuracy.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2004-75

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: