Object structure

Title:

Regional-scale air pollution dispersion model REGFORl

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/2/2001

Creator:

Holnicki, Piotr. Autor ; Żochowski, Antoni. Autor ; Warchałowski, Aleksander. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

6 pages ; 21 cm ; Bibliography p.

Subject and Keywords:

Environment protection ; Mathematical modeling ; Modelowanie matematyczne ; Ochrona środowiska ; Air pollution ; Zanieczyszczenie powietrza

Abstract:

W Raporcie przedstawiono dwa artykuły będące wynikiem projektu badawczego KBN pn. Komputerowy system modelowania, projektowania i sterowania siecią wodociągową w Rzeszowie, realizowanego przez Instytut w 2001 r. Oba artykuły omawiają strukturę, zasadę działania i funkcje systemu komputerowego wspomagającego decyzje operatora i projektanta komunalnej sieci wodociągowej. System, opracowany w IBS PAN, został wdrożony w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2001-02

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_138541_RB-2001-02_Regional-scale air pollution dispersion model REGFORl_content.pdf
×

Citation

Citation style: